O naszych szkoleniach - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

Przejdź do treści
Koncepcja
O naszych szkoleniach
Nasi studenci otrzymują przygotowanie, które umożliwia stosowanie psychoterapii psychoanalitycznej nie tylko w gabinetach prywatnych, ale i w leczeniu szpitalnym. Proponowane przez nas szkolenia mogą być rozwinięciem i pogłębieniem wiedzy zdobywanej podczas szkoleń psychodynamicznych. Uznajemy szkolenia psychodynamiczne za wartościowy wstęp do szkolenia w psychoterapii psychoanalitycznej. Poważnie traktowany wymóg długoterminowej terapii własnej pozwala na znacznie głębsze ujmowanie zjawisk zachodzących w relacji terapeutycznej. Jest to podstawowa różnica pomiędzy szkoleniem psychodynamicznym a psychoanalitycznym.

KSPP prowadzi jedyne w Krakowie szkolenia w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej. Nasze kursy, jako jedyne w Polsce, przekazują doświadczenie kliniczne w pracy z wymagającymi hospitalizacji pacjentami z głębokimi zaburzeniami osobowości.

Od września 2004 r. program Studium jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej. Certyfikat PTPP jest honorowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz placowki oświatowe, na równi z certyfikatami Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Konto bankowe Szkoły:
56 1160 2202 0000 0003 6030 2610
UWAGA! Zmiana numeru konta.
Ostatnia edycja strony: 14.11.2018.

30-516 Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2

576 305 609


Sekretariat KSPP
jest czynny w godzinach:
wtorki: od 18.15. do 21.15.
środy: od 18.15. do 20.45.
Wróć do spisu treści