Podstawy psychoterapii psychoanalitycznej - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

Przejdź do treści
Szkolenia
Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej
Szkolenie adresowane jest do studentów ostatnich lat i absolwentów studiów medycznych lub humanistycznych zamierzających rozpoczynać pracę psychoterapeutyczną z pacjentami.
Zajęcia te można potraktować jako wstępne i obowiązkowe dla osób nie posiadających wcześniejszych doświadczeń w tej pracy.
To 10 jednodniowych spotkań w okresie od września do czerwca oraz 7-dniowe Letnie Seminarium Psychoterapii Psychoanalitycznej na przełomie lipca i sierpnia. W sumie 107 godzin zegarowych.
Sobotni blok zajęć to pogłębienie wiedzy teoretycznej z zakresu zjawisk procesu terapeutycznego i psychologii rozwojowej, wykłady wraz z omówieniem materiału klinicznego z zakresu psychopatologii, superwizje i seminaria kazuistyczne.
Rekrutacja na rok akademicki 2018/19 prowadzona jest do dnia 20.10.2018 r.

Oto program spotkań jednodniowych:
Wykład i seminarium: analityczna psychologia rozwojowa – 1 godz.
Wykład: podstawy relacji pomagania – 1 godz.
Warsztat pracy klinicznej – 2 godz.
Superwizja pracy klinicznej, omówienia przypadków – 1,5 godz.
Udział w Dniach Otwartych KSPP

Koszt tego roku szkolenia wynosi 3 300 zł (10 x 250 zł zajęcia weekendowe plus 750 zł trening wakacyjny),
oraz 50 zł za udział w Dniach Otwartych KSPP.
Cena ta nie obejmuje kosztów pobytu na treningu wakacyjnym. Istnieje możliwość płatności ratalnej.
Terminy zajęć w Krakowie
2018
22 września
27 października
17 listopada
15 grudnia
2019
12 stycznia
16 lutego
16 marca
27 kwietnia
11 maja
22 czerwca
Terminy zajęć w poszczególnych miastach mogą się różnić.
Zgłoszenia telefoniczne przyjmują prowadzący:

Konto bankowe Szkoły:
34 1160 2202 0000 0000 2653 6288
Ostatnia edycja strony: 19.09.2018.

30-516 Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2

576 305 609


Sekretariat KSPP
jest czynny w godzinach:
wtorki: od 18.15. do 21.15.
środy: od 18.15. do 20.45.
PRZERWA URLOPOWA W SEKRETARIACIE: 1 - 5 PAŹDZIERNIKA BR.
Wróć do spisu treści