Wykład Jacka Prusaka SJ - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

Przejdź do treści
Wydarzenia
WYKŁAD JACKA PRUSAKA SJ
27 października 2018 r.
Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej zaprasza na wykład dr. Jacka Prusaka SJ pt. Heroiczna melancholia czy kryzysy duchowy: studium przypadku.

Nasz gość jest doktorem psychologii, psychoterapeutą (absolwentem całościowego podyplomowego kursu psychoterapii atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne), konsultantem w Zakładzie Terapii Rodzin CM UJ, duchownym katolickim (jezuitą). Jest również prorektorem Akademii „Ignatianum” w Krakowie, adiunktem w Instytucie Psychologii AIK (Katedra Psychologii Religii i Duchowości), klinicznym pracownikiem socjalnym (MSW, Boston College), współpracownikiem „Tygodnika Powszechnego”. W latach 2000-2002 visiting scholar w Psychoanalytic Institute of New England (PINE). Pracuje w podejściu psychodynamiczo-egzystencjalnym. Naukowo i klinicznie zajmuje się kwestiami religii i duchowości w psychoterapii.
  • Spotkanie planowane jest w godzinach: 14.00. - 15.30.
  • w siedzibie KSPP przy ul. Śliskiej 16/2.
  • Koszt uczestnictwa w spotkaniu wynosi 30 zł.
Zgłoszenia telefoniczne lub mailowe przyjmowane są w sekretariacie KSPP
do 20 października br.
Konto bankowe Szkoły:
56 1160 2202 0000 0003 6030 2610
UWAGA! Zmiana numeru konta.
Ostatnia edycja strony: 9.11.2018.

30-516 Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2

576 305 609


Sekretariat KSPP
jest czynny w godzinach:
wtorki: od 18.15. do 21.15.
środy: od 18.15. do 20.45.
Wróć do spisu treści