Wykład otwarty - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2
576 305 609
poczta@kspp.edu.pl
Przejdź do treści
Seminaria i wykłady
WYKŁAD EDYTY BIERNACKIEJ
III SPOTKANIE Z PSYCHOTERAPIĄ PSYCHOANALITYCZNĄ W ANDRYCHOWIE
Mgr Edyta Biernacka przedstawi wykład pt. Atak końca świata. O terrorze nie-reprezentacji.

Wykładowczyni jest psychoanalityczką, członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, superwizorką i terapeutką szkoleniową Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, superwizorką i terapeutką szkoleniową Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Psychoterapeutka i superwizorka na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie, współprowadzi Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej z mgr Władysławem Banasiem. Kieruje Radą Etyki w ISPHS. Pracuje z pacjentami dorosłymi w gabinecie prywatnym w Krakowie.

Autorka w swoim artykule próbuję poszukać odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób osoby, które doświadczyły długo trwających i głębokich traum, potrafią zachować nadzieję i ryzykować obdarzenie innych zaufaniem. Na potrzeby swoich rozważań przyjęła prostą definicję „przetrwania psychicznego”, jako "utrzymania zdolności do miłosnych związków z obiektami". Stara się rozważyć sytuacje, w których odmowa rozpoznawania rzeczywistości zewnętrznej może chronić naszą zdolność do kochania.
Tekst oparty jest na doświadczeniach klinicznych pracy w krakowskim Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic. W swoich rozważaniach opiera się na pracach Anne Alvarez, Sary i Cezara Botella oraz Hanny Segal.
   • Respondenci wykładu: psychoterapeuci, psycholodzy, lekarze psychiatrzy, pedagodzy oraz sympatycy myśli psychoanalitycznej.
   • Organizatorzy wydarzenia: Ośrodek Psychoterapii mgr Łukasz Niziński oraz Małopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
   • Planowany początek spotkania: godz. 15.00. Po wykładzie przewidziano czas na dyskusję.
   • Miejsce wydarzenia: Kino Studyjne Świadomego Widza w Andrychowie przy ul. Szewskiej 7.
   • Udział w wykładzie wynosi 30 zł, uczniowie i studenci 20 zł, a członkowie PTPP - bezpłatnie.
   • Zgłoszenia przyjmowane są do 20 stycznia na adres mailowy: lukasznizinski@gmail.com

  Ze względu na ograniczoną ilość miejsc liczy się kolejność zgłoszeń. Nie gwarantujemy możliwości uczestnictwa w wykładzie osobom, które nie dokonają zgłoszenia w wyznaczonym terminie, a pojawią się w tym dniu na wydarzeniu.

  Uzyskane środki z wydarzenia przeznaczone będą na zorganizowanie niniejszego wykładu oraz na działalność statutową Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
  Moderator wykładu: mgr Łukasz Niziński - psychoterapeuta psychoanalityczny, członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
  Wróć do spisu treści