Grupa Balinta - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

 Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2
Przejdź do treści
Grupa Balinta
GRUPA BALINTA - Uczenie się od pacjenta.
TERMINY ZAJĘĆ
22.10.2021.
termin wpłaty: 15.10.2021.
19.11.2021.
termin wpłaty: 12.11.2021.
17.12.2021.
termin wpłaty: 10.12.2021.
21.01.2022.
termin wpłaty: 14.01.2022.
18.02.2022.
termin wpłaty: 11.02.2022.
18.03.2022.
termin wpłaty: 11.03.2022.
22.04.2022.
termin wpłaty: 15.04.2022.
20.05.2022.
termin wpłaty: 13.05.2022.
17.06.2022.
termin wpłaty: 10.06.2022.
Inicjatywa stworzona z myślą o osobach, które rozpoczynają przcę lub mają niedługi staż w obszarze szeroko rozumianej pomocy psychologicznej, w miejscach takich jak: poradnie zdrowia psychicznego, poradnie psychologiczno - pedagogiczne, ośrodki wychowawcze, świetlice, szkoły, czyli tam, gdzie oferowana jest psychoterapia lub wsparcie psychologiczne.
Zapraszamy do udziału w grupie dającej możlwość omawiania trudnych lub niezrozumiałych zdarzeń w relacji terapeutycznej, czy w relacji pomagania, które budzą złożone uczucia, powodują konfliktu lub prowadzą do bezradności i poczucia braku kompetencji.
W atmosferze poufności, dociekania, a nie oceniania, proponujemy spojrzenie na problemy według trzech założeń:
ZOBACZ..., ZANALIZUJ..., ZROZUM...

Spotkania planowane są z częstotliwością raz w miesiącu (terminy obok) - w piątki w godzinach od 19.00. do 20.45.
Poza analizą materiału przygotowanego przez uczestnika grupy, omawiać także będziemy artykuły, jakie zaproponujemy Państwu do przeczytania przed każdym spotkaniem. Wiodącą lekturą będzie książka Patrica Casement'a "O uczeniu się od pacjenta". Chętnych do udziału zapraszamy do kontaktu z osobami prowadzącymi.
Warunkiem uczestnictwa jest odbycie rozmowy z jednym z prowadzących (kontakt niżej) oraz dokonanie wpłaty do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Odpłatność za zajęcia to 150 zł za każde spotkanie. Deklaracja uczestnictwa oznacza ponoszenie kosztów również za nieobecności.

Termin zgłoszenia: do 10 października.

Nr konta do wpłat: 43 1160 2202 0000 0002 3052 7708
(w tytule prosimy wpisać: Grupa Balinta + imię i nazwisko)

Serdecznie zapraszamy!

Prowadzący:
mgr Tomasz Franc - dominikanin, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Psychoterapeuta w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie.
Telefon: 602 300 510

Mgr Milena Kuźdub - certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Psychoterapeutka w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie oraz w gabinecie prywatnym.
Telefon: 608 065 771

  • 9 półtoragodzinnych spotkań, w piątki w godzinach od 19.00 do 20.45.
  • Koszt za każde zajęcia 150 zł.
  • Miejsce wydarzenia: siedziba KSPP przy ul. Śliskiej 16/2.
Wróć do spisu treści