Biblioteka im. Jana Malewskiego - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

 Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2
Przejdź do treści
Biblioteka im. Jana Malewskiego
BIBLIOTEKA JANA MALEWSKIEGO

Księgozbiór
Po  śmierci  naszego Przyjaciela i Nauczyciela Jana Malewskiego, jego żona Elżbieta  przekazała nam część gromadzonego przez niego księgozbioru.
Chcielibyśmy,  aby posłużył on upowszechnianiu znajomości współczesnej psychoanalizy  zarówno wśród naszych studentów, jak i wszystkich zainteresowanych.

Księgozbiór  zawiera kilkanaście roczników International Journal of Psychoanalysis  oraz kilkadziesiąt pozycji książkowych. Wśród książek szczególne miejsce  zajmują prace Herberta Rosenfelda, Donalda Meltzera, a przede wszystkim  Wilfreda Biona oraz jego komentatorów i uczniów.
Nowych  zakupów do biblioteki dokonujemy regularnie dwa razy w roku. Od roku  2011 zakupy te są współfinansowane przez Polskie Towarzystwo  Psychoterapii Psychoanalitycznej.

W sprawie zapisu do Biblioteki oraz wypożyczania książek należy kontaktować się z sekretariatem KSPP.
Formularz karty czytelnika można pobrać ze strony i wypełniony przesłać na adres e-mail Szkoły.

Zamówione książki można odbierać i oddawać w godzinach pracy sekretariatu KSPP.
Wróć do spisu treści