Duchowość i psychoanaliza - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2
576 305 609
poczta@kspp.edu.pl
Przejdź do treści
Seminaria i wykłady
TOMASZ FRANC OP
Seminarium DUCHOWOŚĆ I PSYCHOANALIZA

TERMINY ZAJĘĆ
15.02.2020.
termin wpłaty: 31.01.2020.
21.03.2020.
termin wpłaty: 28.02.2020.
18.04.2020.
termin wpłaty: 31.03.2020.
16.05.2020.
termin wpłaty: 30.04.2020.
13.06.2020.
termin wpłaty: 31.05.2020.
Zapraszamy do uczestnictwa w seminarium skierowanego do psychoterapeutów, którzy w swojej pracy klinicznej odkrywają potrzebę zgłębienia tematu wzajemnych relacji pomiędzy duchowością a myśleniem psychoanalitycznym. Każde ze spotkań będzie składało się z trzech części: teoretycznego zarysowania poruszanego zagadnienia, dyskusji wcześniej zaproponowanych tekstów psychoanalitycznych oraz grupowej analizy materiału przedstawianego przez uczestników.

Seminarium prowadzone będzie przez Tomasza Franca, dominikanina, psychologa i certyfikowanego psychoterapeutę Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pracującego w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie.

Tematyka wiary pojawia się w kontakcie terapeutycznym z różnymi pacjentami, choć szczególnie dotyczy osób zaangażowanych religijnie. Klinicysta pomijający w swojej pracy ten obszar przeżywania pacjenta traci możliwość pełniejszego poznania jego świata wewnętrznego. Z kolei angażując się w dialog, może doświadczać trudności z granicami własnej neutralności terapeutycznej. Jak postrzegać świat duchowości w kontakcie terapeutycznym? Kiedy niezdrowo przeżywana religijność staje się źródłem oporu przed wewnętrzną zmianą? O czym mówi wnoszony w treści sesji obraz Boga i jaki ma to związek z wczesnymi obiektami rodzicielskimi pacjenta? Na czym polega specyfika terapii osób zakonnych i duchownych? To tylko niektóre zagadnienia mogące pojawić się w trakcie dyskusji. Dodatkowy blok seminaryjny poświęcony będzie analizie z perspektywy psychologicznej różnych form niezdrowego przeżywania duchowości związanego m.in. z coraz bardziej popularnymi egzorcyzmami, czy fundamentalizmem religijnym.
Zgłoszenia i koszty:
  • Spotkania seminaryjne trwają 4 godziny.
  • Grupa ma charakter zamkniętego cyklu 5 spotkań.
  • Koszt udziału w całości zajęć to 1250 zł.
  • Istnieje możliwość płatności ratalnej za każde spotkanie w wysokości 250 zł. (5 spotkań x 250 zł).

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat KSPP w formie mailowej bądź telefonicznej. Termin zgłoszeń upływa 31 stycznia 2020 r.
Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa jest wniesienie opłaty w całości lub raty w wyznaczonym terminie.
Ramy czasowe semianrium: Sobota: 11.00 - 15.30.
Miejsce: siedziba Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej, ul. Śliska 16/2.
Wróć do spisu treści