Duchowość - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

Przejdź do treści
Wydarzenia > Seminaria
SEMINARIUM OTWARTE - 3 marca oraz 7 kwietnia, godz. 12.00.

Duchowość i psychoanaliza.
To temat seminarium prowadzonego przez Tomasza Franca, dominikanina, psychologa i psychoterapeutę pracującego w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie.
Obszar jego doświadczeń zawodowych obejmuje również wieloletnią pracę w Dominikańskim Ośrodku Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, a także indywidualne spotkania w ramach tzw. konsultacji duchowo-psychologicznych.

Seminarium będzie próbą poznania natury doświadczenia religijnego i jego uwarunkowań osadzonych w kontekście myślenia psychoanalitycznego oraz mistycyzmu. Zajęcia będą opierały się na lekturze i dyskusji artykułów Zygmunta Freuda oraz wybranych współczesnych psychoanalityków, takich jak: Michael Parsons, Jeffrey B. Rubin czy Kenneth Wright. Natomiast mistyczne poszukiwania przybliżone zostaną dzięki pismom Mistrza Eckharta, Edyty Stein i Thomasa Mertona. W ten sposób seminarium będzie mogło stać się przestrzenią dzielenia się doświadczeniem pracy klinicznej i własnym, w obszarze religii i wiary, często z braku stosownych narzędzi pomijanym milczeniem w procesie terapeutycznym.Seminarium odbędzie się w dwie soboty
w godzinach 12.00. - 17.00.

Miejsce: siedziba Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej, ul. Śliska 16/2.

Warunki uczestnictwa:
  • zgłoszenie telefoniczne lub mailowe w sekretariacie KSPP,
  • wniesienie opłaty 500 zł na konto Szkoły do dnia 1 lutego 2018.
Istnieje możliwość płatności ratalnej (250 zł do 1 lutego i 250 zł do 1 marca).
Konto bankowe Szkoły:
34 1160 2202 0000 0000 2653 6288
Ostatnia edycja strony: 10.08.2018.

30-516 Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2

576 305 609


Sekretariat KSPP
jest czynny w godzinach:
wtorki: od 18.15. do 21.15.
środy: od 18.15. do 20.45.
PRZERWA URLOPOWA SEKRETARIATU W DNIACH OD 17 LIPCA DO 15 SIERPNIA.
Wróć do spisu treści