Duchowość i psychoanaliza - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

Przejdź do treści
SEMINARIUM DUCHOWOŚĆ I PSYCHOANALIZA
Luty - czerwiec 2020.
poprowadzi Tomasz Franc OP

Zapraszamy do uczestnictwa w seminarium skierowanego do psychoterapeutów, którzy w swojej pracy klinicznej odkrywają potrzebę zgłębienia tematu wzajemnych relacji pomiędzy duchowością a myśleniem psychoanalitycznym. Każde ze spotkań będzie składało się z trzech części: teoretycznego zarysowania poruszanego zagadnienia, dyskusji wcześniej zaproponowanych tekstów psychoanalitycznych oraz grupowej analizy materiału przedstawianego przez uczestników.

Seminarium prowadzone będzie przez Tomasza Franca, dominikanina, psychologa i certyfikowanego psychoterapeutę Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pracującego w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie.

Tematyka wiary pojawia się w kontakcie terapeutycznym z różnymi pacjentami, choć szczególnie dotyczy osób zaangażowanych religijnie. Klinicysta pomijający w swojej pracy ten obszar przeżywania pacjenta traci możliwość pełniejszego poznania jego świata wewnętrznego. Z kolei angażując się w dialog, może doświadczać trudności z granicami własnej neutralności terapeutycznej. Jak postrzegać świat duchowości w kontakcie terapeutycznym? Kiedy niezdrowo przeżywana religijność staje się źródłem oporu przed wewnętrzną zmianą? O czym mówi wnoszony w treści sesji obraz Boga i jaki ma to związek z wczesnymi obiektami rodzicielskimi pacjenta? Na czym polega specyfika terapii osób zakonnych i duchownych? To tylko niektóre zagadnienia mogące pojawić się w trakcie dyskusji. Dodatkowy blok seminaryjny poświęcony będzie analizie z perspektywy psychologicznej różnych form niezdrowego przeżywania duchowości związanego m.in. z coraz bardziej popularnymi egzorcyzmami, czy fundamentalizmem religijnym.
Zgłoszenia i koszty:
  • Spotkania seminaryjne trwają 4 godziny.
  • Grupa ma charakter zamkniętego cyklu 5 spotkań.
  • Koszt udziału w całości zajęć to 1250 zł.
  • Istnieje możliwość płatności ratalnej za każde spotkanie w wysokości 250 zł. (5 spotkań x 250 zł).

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat KSPP w formie mailowej bądź telefonicznej.
Termin zgłoszeń upływa 31 stycznia 2020 r.
Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa jest wniesienie opłaty w całości lub raty w wyznaczonym terminie.
Ramy czasowe semianrium:
Sobota: 11.00 - 15.30.
Miejsce: siedziba Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej, ul. Śliska 16/2.
Terminy zajęć
15.02.2020 r.
termin wniesienia opłaty: 31.01.2020
21.03.2020 r.
termin wniesienia opłaty: 28.02.2020
25.04.2020 r.
termin wniesienia opłaty: 31.03.2019
16.05.2020 r.
termin wniesienia opłaty: 30.04.2020
13.06.2020 r.
termin wniesienia opłaty: 31.05.2020
   Sekretariat KSPP
   jest czynny w godzinach:
   Dane adresowe:
  30-516 Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2
   Konto bankowe Szkoły:
  56 1160 2202 0000 0003 6030 2610
   wtorki: od 18.15. do 21.15.
   Tel. 576 305 609
  
   środy: od 18.15. do 20.45.
   Ostatnia edycja strony: 17.11.2019.
Wróć do spisu treści