FAQ - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

Przejdź do treści
Pytania dotyczące Koła Studenckiego
Na jakich zasadach działa Koło Studenckie w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic (7F) Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie?
Koło studenckie w OLZOIN działa we współpracy KSPP z oddziałem. Adresowane jest do studentów zainteresowanych psychoterapią psychoanalityczną, a zwłaszcza zjawiskami mającymi miejsce w kontakcie psychoterapeuty z pacjentem.

Jak wyglądają zajęcia? Czy biorą w nich udział również pacjenci - jak tak, to jacy?
Spotkania koła odbywają się raz w tygodniu, w ramach tych spotkań uczestnicy omawiają rozmowy, które prowadzą z pacjentami w dowolnych dla nich terminach. Celem tych rozmów  jest nawiązanie kontaktu z pacjentem oraz poznawanie, rownież na podstawie skojarzeń i reakcji innych członków grupy, tego w jaki sposób trudności emocjonalne pacjenta manifestują się w sposobie nawiązywania i bycia w relacji.

Studenci których lat i kierunków mogą w nich uczestniczyć?
Koło adresowane jest do studentów psychologii, medycyny i kierunków pokrewnych. Zapraszamy studentów ze wszystkich lat.

Czy trzeba na starcie posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności, by móc brać udział w spotkaniach?
Nie, wystarczy ciekawość i zainteresowanie psychoterapią.

Jak wygląda nabór do koła? Czy można dołączyć do niego w każdym momencie?
Pierwsze organizacyjne spotkanie ma miejsce październiku, termin jest podany wcześniej na stronie KSPP.  Na tym spotkaniu odbywają się zapisy, uczestnicy zapoznają się z regułami funkcjonowania koła. Można dołączyć w dowolnym momencie, po uprzednim kontakcie mailowym bądź telefonicznym z osobą prowadzącą.

Jak często odbywają się spotkania Koła oraz przez kogo są prowadzone?
Spotkania koła odbywają się raz w tygodniu w OLZOiN. Prowadzi je Katarzyna Lenda Woźniak.

Co studenci wynoszą z tego typu spotkań?
Myślę, że oprócz wiedzy teoretycznej, wynoszą przekonanie, że psychoterapia psychoanalityczna nie jest sztywną metodą, lecz żywym emocjonalnie kontaktem z pacjentem. Ten fakt jest  wartością i trudnością tej metody, zakłada korzystanie z własnych zasobów emocjonalnych i konfrontuje z ograniczeniami oraz trudnymi obszarami psychiki w nas samych.

Dlaczego, będąc studentem, warto zaangażować się w działalność w Kole?
 Przede wszystkim ze względu na możliwość kontaktu z pacjentami, który jest potem omawiany w grupie. Można obserwować zarówno pacjenta i siebie w tym kontakcie oraz próbować przekładać zakłócenia kontaktu na poszczególne jednostki nozologiczne. Myślę, że kontakt z pacjentami oddziału i możliwość słuchania ich historii i przeżyć daje pewną wiedzę na temat istoty trudności pacjentów z diagnozą zaburzeń osobowości.

Odpowiada: Katarzyna Synówka.

   Sekretariat KSPP
   jest czynny w godzinach:
   Dane adresowe:
  30-516 Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2
   Konto bankowe Szkoły:
  56 1160 2202 0000 0003 6030 2610
   wtorki: od 18.15. do 21.15.
   Tel. 576 305 609
  
   środy: od 18.15. do 20.45.
   Ostatnia edycja strony: 17.11.2019.
Wróć do spisu treści