Koło studenckie - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2
576 305 609
poczta@kspp.edu.pl
Przejdź do treści
Spotkania koła studenckiego
Zapraszamy studentów zainteresowanych psychoterapią psychoanalityczną lub psychodynamiczną, podjęciem w przyszłości pracy klinicznej lub praktyki psychoterapeutycznej, na spotkania Koła Studenckiego w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic (OLZON) Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie.
Zajęcia mają na celu zapoznanie ze specyfikacją pracy klinicznej i zjawiskami mającymi miejsce w kontakcie z pacjentem.
Nowym prowadzącym będzie psycholog, psychoterapeuta mgr Tomasz Franc OP.
Udział w zajęciach jest możliwy wyłącznie po telefonicznym lub mailowym ustaleniu z prowadzącym psychoterapeutą.


Informujemy, że z powodu trwającego zagrożenia Covid-19 i ograniczeń z tym związanych w szpitalu, spotkania Koła Studenckiego pozostają zawieszone.
O zmianach w tej kwestii i wznowieniu spotkań będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej KSPP.   

Informacje o OLZON na stronie: olzon.babinski.pl
Pytania dotyczące Koła Studenckiego
Na jakich zasadach działa Koło Studenckie w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Szpitalu Klinicznym im. J. Babińskiego w Krakowie?
Koło studenckie w OLZOIN działa we współpracy KSPP z oddziałem. Adresowane jest do studentów zainteresowanych psychoterapią psychoanalityczną, a zwłaszcza zjawiskami mającymi miejsce w kontakcie psychoterapeuty z pacjentem.
Jak wyglądają zajęcia? Czy biorą w nich udział również pacjenci - jak tak, to jacy?
Spotkania koła odbywają się raz w tygodniu, w ramach tych spotkań uczestnicy omawiają rozmowy, które prowadzą z pacjentami w dowolnych dla nich terminach. Celem tych rozmów jest nawiązanie kontaktu z pacjentem oraz poznawanie, rownież na podstawie skojarzeń i reakcji innych członków grupy, tego w jaki sposób trudności emocjonalne pacjenta manifestują się w sposobie nawiązywania i bycia w relacji.
Studenci których lat i kierunków mogą w nich uczestniczyć?
Koło adresowane jest do studentów psychologii, medycyny i kierunków pokrewnych. Zapraszamy studentów ze wszystkich lat.
Czy trzeba na starcie posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności, by móc brać udział w spotkaniach?
Nie, wystarczy ciekawość i zainteresowanie psychoterapią.
Jak wygląda nabór do koła? Czy można dołączyć do niego w każdym momencie?
Pierwsze organizacyjne spotkanie ma miejsce październiku, termin jest podany wcześniej na stronie KSPP. Na tym spotkaniu odbywają się zapisy, uczestnicy zapoznają się z regułami funkcjonowania koła. Można dołączyć w dowolnym momencie, po uprzednim kontakcie mailowym bądź telefonicznym z osobą prowadzącą.
Jak często odbywają się spotkania Koła oraz przez kogo są prowadzone?
Spotkania koła odbywają się raz w tygodniu w OLZOiN. Prowadzi je Katarzyna Lenda Woźniak.
Co studenci wynoszą z tego typu spotkań?
Myślę, że oprócz wiedzy teoretycznej, wynoszą przekonanie, iż psychoterapia psychoanalityczna nie jest sztywną metodą, lecz żywym emocjonalnie kontaktem z pacjentem. Ten fakt jest wartością i trudnością tej metody, zakłada korzystanie z własnych zasobów emocjonalnych i konfrontuje z ograniczeniami oraz trudnymi obszarami psychiki w nas samych.
Dlaczego, będąc studentem, warto zaangażować się w działalność w Kole?
Przede wszystkim ze względu na możliwość kontaktu z pacjentami, który jest potem omawiany w grupie. Można obserwować zarówno pacjenta i siebie w  tym kontakcie oraz próbować przekładać zakłócenia kontaktu na poszczególne jednostki nozologiczne. Myślę, że kontakt z pacjentami oddziału i możliwość słuchania ich historii i przeżyć daje pewną wiedzę na temat istoty trudności pacjentów z diagnozą zaburzeń osobowości.
Odpowiada: Katarzyna Synówka
Wróć do spisu treści