Konferencje OLZON - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2
576 305 609
poczta@kspp.edu.pl
Przejdź do treści
Konferencje
Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic
XVII Konferencja pt. Wierzyliśmy jak nikt. Znaczenie iluzji i jej utraty.
9 października 2021 r.

 • EWA MODZELEWSKA - KOSSOWSKA, Iluzja i dezilucja w dobie zagrożonej demokracji. "Mario i czarodziej" jako stany umysłu.
 • PIOTR BIERNACKI, Pół roku w bańce. Społeczność terapeutyczna w oddziale szpitalnym wobec ograniczeń epidemicznych.
 • MARCUS EVANS, Kilka myśli o rozwoju przekonania: "Gdybym tylko była chłopcem" jako azylu psychicznego.
Prowadzące konferencję: Ewa Niezgoda i Edyta Biernacka.

XVI Konferencja pt. Autystyczne stany umysłu.
7 września 2019 r.

 • ANNE ALVAREZ, W poszukiwaniu drogi do autystycznego pacjenta - zwracając się ku deficytom.
 • WŁADYSŁAW BANAŚ, Problem reparacji osobowości psychotycznej.
 • WOJCIECH HAŃBOWSKI, Demencja. Jej psychologiczne podłoże.
 • Panel dyskusyjny  - prowadząca: Edyta Biernacka.

XV Konferencja pt. Psychoza i ciało.
8 września 2018 r.

 • RICCARDO LOMBARDI: Osobowość psychotyczna a ciało. Kiedy analityk pracuje na pograniczu nicości.
 • LECH KALITA: Między ciałem a umysłem: jak słuchać truddnych pacjentów?
 • KATARZYNA SYNÓWKA: Psychosomatoza i funkcja przekształcająca w społeczności terapeutycznej.
Prowadzenie, dyskusja, zamknięcie konferencji: Wojciech Hańbowski.

XIV Konferencja pt. Nadzieja w psychoanalizie.
9 września 2017 r.

 • Margot Waddell, "Całe to Światło, którego nie widzimy": psychoanalityczne refleksje o naturze Nadziei.
 • Edyta Biernacka, Atak końca świata. O terrorze nie-reprezentacji.
 • Tomasz Fortuna, Notatki z obydwu stron muru. O nadziei w psychoanalizie.
Prowadzenie, dyskusja, zamknięcie konferencji: Wojciech Hańbowski.

XIII Konferencja pt. Modyfikacje settingu w pracy z pacjentem z zaburzeniami osobowości.
10 września 2016 r.

 • Ewa Modzelewska – Kossowska, Setting - trzymanie czy ograniczenie?
 • Marcus Evans, Superwizja psychoanalityczna w placówkach zdrowia psychicznego.
 • Małgorzata Król i Marta Mach, Kiedy dwa umysły to zbyt mało by móc składać rozbite wnętrze. Praca w zmodyfikowanym settingu: rola i znaczenie pracy teamu terapeutycznego w ramach społeczności terapeutycznej.
Prowadzenie, dyskusja, zamknięcie konferencji: Wojciech Hańbowski.

XII Konferencja pt. Dorośli - niedorośli. Wewnętrzne i systemowe uwarunkowania niedojrzałości.
5 września 2015 r.

 • Margot Waddell, Wieczny adolescent: zagadka rozwoju. Jak rozumieć tych, którzy nie chcą lub nie są w stanie dorosnąć.
 • Anna Depukat, Czy  pacjenci z głębokimi zaburzeniami osobowości tak często muszą pozostawać w grupie „no option” dla psychiatrii? Studium przypadków pacjentek pozostających w leczeniu oddziałów ogólnopsychiatrycznych.
 • Katarzyna Synówka i Jacek Kowaleczko, Proces rozwoju. Powodzenie i niepowodzenie w psychoterapii grupowej.
Prowadzenie, dyskusja, zamknięcie konferencji: Wojciech Hańbowski.
XI Konferencja pt. Diagnoza. I co dalej?
6 września 2014 r.

 • Dennis Flynn, Autorytet i kontenerowanie: aspekty psychoanalitycznego diagnozowania.Mariusz Furgał, Zaburzenie osobowości czy zaburzona relacja?
 • Bartosz Puk, Koszmar przyjęcia odmowy. Pozycja lekarza odmawiającego przyjęciachorego i przyjmującego odmowę pacjenta.
 • Ewa Niezgoda, Katarzyna Synówka, Diagnoza - proces nieustający.
Prowadzenie, dyskusja, zamknięcie konferencji: Wojciech Hańbowski.
X Konferencja pt. Świat wewnętrzny pacjentów schizoidalnych.
7 września 2013 r.

 • Katarzyna Lenda – Woźniak i Marta Mach, O schizoidalnym stanie umysłu – (nie)znośna lekkość bytu.
 • Tomasz Fortuna, Znosić nieznośne, czyli schizoidalny aspekt umysłu.
 • Robert Hinshelwood, Wewnętrzny świat oddziału. Schizoidalny i instytucjonalny.
 • Edyta Biernacka, A dokąd ty idziesz? O terrorze nie-reprezentacji.
Prowadzenie, dyskusja i zamknięcie konferencji: Wojciech Hańbowski.
IX Konferencja pt. Rozwój procesu symbolizacji
15 września 2012 r.

 • Ewa Niezgoda, Podsumowanie dekady pracy Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic.
 • Anna Posiewnik, Od konkretu do symbolu. Proces naprawy obiektu przez symbolizację.
 • Brian Martindale, Afekt, tworzenie symbolu a interwencje psychoanalityczne.
 • Bartosz Puk, Apetyt na destrukcyjność.
Prowadzenie, dyskusja i zamknięcie konferencji: Wojciech Hańbowski.
VIII Konferencja pt. Nadużycie i deprywacja.
10 września 2011 r.

 • Agnieszka Leźnicka – Łoś, Ameryka jako obiekt przeniesienia u pacjenta narcystycznego. Uwagi o nadużyciu wynikającym z poczucia krzywdy.
 • Judith Jackson, Pobłażliwość, ukryta deprywacja (Indulgence – the hidden deprivation).
 • Edyta Biernacka, Zapomniane ciało. Kobiece opracowanie traumy.
Prowadzenie, dyskusja i zamknięcie konferencji: Wojciech Hańbowski.
VII Konferencja pt. Perwersje 2 - Przemoc
25 września 2010 r.


 • Ewa Fiust, Marcin Kijas, Droga samuraja? Perwersyjne sposoby odzyskiwa-nia poczucia siły i godności – opis przypadku.
 • Ronald Doctor, Historia morderstwa (The History of Murder).
 • David Morgan, Błędne koło – system przekonań paranoidalnych u przemocowych pacjentów (The vicious circle – paranoid belief systems in violent patients).
Prowadzenie, dyskusja i zamknięcie konferencji: Wojciech Hańbowski.
VI Konferencja pt. Perwersje
6 czerwca 2009 r.


 • Agnieszka Myśliwiec – Ferduła, Widzieć – nie widzieć. Przykłady psychicznej korupcji. Prezentacja kliniczna.
 • Ewa Niezgoda, Katarzyna Lenda – Woźniak, Perwersje, jako choroba zakaźna w społeczności szpitala – opis przypadku.
 • David Morgan, Wewnętrzna para a kompleks Edypa w rozwoju identyfikacji seksualnej oraz seksualnej perwersji. (The internal couple and the Oedipus complex in the development of sexual identity and sexual perversion.)
 • Tomasz Fortuna, Kiedy pojęcia wymykają się swoim znaczeniom – kilka słów o perwersji w relacji terapeutycznej.
Dyskusja i zamknięcie konferencji – prowadzenie: Bartosz Puk.
V Konferencja pt. Współpraca w zespole w leczeniu zaburzeń osobowości.
27 września 2008 r.

 • Referat zespołu pielęgniarskiego OLZO, pt. Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości jako przykład usamodzielnienia pielęgniarstwa psychospołecznego.
 • Anna Bieniek, Ciemna strona księżyca - odmienne oblicze pacjentów prezentowane wieczorem zespołowi pielęgniarskiemu w całodobowym oddziale terapeutycznym. Próba rozumienia zjawiska.
 • Wilhelm Skogstad, Różne perspektywy. Współpraca w leczeniu pacjentów z poważnymi zaburzeniami osobowości. (Coming from different angles – Working together around personality disordered patients).
Prowadzenie, dyskusja i zamknięcie konferencji: Wojciech Hańbowski.
IV Konferencja pt. Natura zmiany w psychoterapii psychoanalitycznej
29 września 2007 r.


 • Neville Symington, Zmiana generowana poprzez kontakt między ludźmi (Change generated by person to person contact).
 • Władysław Banaś, Niektóre warunki powodzenia procesu reparacji.
 • Iwona Nidecka-Bator, Wpływ wglądu na zmianę w procesie psychoterapii psychoanalitycznej.
Prowadzenie, dyskusja i zamknięcie konferencji: dr Jan Malewski.
III Konferencja pt. Lęk przed zmianą - jego przejawy w społeczności terapeutycznej.
3 czerwca 2006 r.


 • Andrzej Cechnicki, Anna Bielańska, Aneta Kalisz, Łukasz Cichocki, Społeczność terapeutyczna w leczeniu osób chorych na schizofrenię.
 • Prezentacja społeczności terapeutycznej Środowiskowego Domu Samopomocy „Vita” z Krakowa, Osiedle Młodości 8.
 • Piotr Biernacki, Bartosz Puk, Czy rzeczywistość jest potrzebna do zdrowia? Lęk przed zmianą w społeczności terapeutycznej.
 • Prezentacja społeczności terapeutycznej z Ośrodka Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka” w Gliwicach.
 • Robert Hinshelwood, Instytucjonalizacja anty – instytucji: dlaczego współpraca pomiędzy zespołem leczącym a pacjentami jest tak trudna. (Instituting the anti-institution: Why co-operation between staff and patients is so difficult)
 • Prezentacja społeczności terapeutycznej Oddziału VI B Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie.
Prowadzenie, dyskusja i zamknięcie konferencji: dr Jan Malewski.
II Konferencja pt. Kreatywność i destrukcyjność w zaburzeniach osobowości
14 maja 2005 r.


 • Katarzyna Synówka, Marcin Rozum, Przypadek pana R w Krakowie.
 • Katarzyna Kwiatkowska, Przypadek pana R w Szczecinie.
 • Dorota Stolarska, Alicja Stojek, Specyfika kreatywności i destrukcyjności u pacjentów leczonych w psychoterapii grupowej ambulatoryjnej długoterminowej.
 • Krzysztof Walczewski i Paweł Smyk, oraz Bartosz Puk i Edyta Biernacka, Kreatywność i destrukcyjność w dekompensacji psychotycznej.
Dyskusja i podsumowanie: prowadzący Wojciech Hańbowski i Ewa Niezgoda.
Konferencja prezentująca działalność Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości
28 maja 2004 r.


 • Bartosz Puk, Prezentacja Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości.
 • Pielęgniarka oddziałowa Halina Ożóg, Od oddziału psychiatrycznego do psychoterapeutycznego. Doświadczenia zespołu pielęgniarskiego.
 • Piotr Biernacki, Społeczność: konflikt i pojednanie. Reparacja w relacjach społecznych pacjentów.
 • Edyta Biernacka, Władysław Banaś, Niepowodzenia w podejmowaniu terapii psychoanalitycznej.
 • Pielęgniarka Urszula Kurlit, lek. med. Tomasz Fortuna, Lęk przed porządkiem. Psychoza i konflikt w terapii psychoanalitycznej pacjenta OLZO.
Podsumowanie konferencji: dr n. med. Gustaw Sikora
Dyskusje z udziałem Państwa Elżbiety i Jana Malewskich.
Wróć do spisu treści