Konferencje OLZON - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

Przejdź do treści
Konferencje Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic

XVI Konferencja pt. Autystyczne stany umysłu.
7 września 2019 r.

 • ANNE ALVAREZ, W poszukiwaniu drogi do autystycznego pacjenta - zwracając się ku deficytom.
 • WŁADYSŁAW BANAŚ, Problem reparacji osobowości psychotycznej.
 • WOJCIECH HAŃBOWSKI, Demencja. Jej psychologiczne podłoże.
 • Panel dyskusyjny  - prwadząca: EDYTA BIERNACKAKilka konferencyjnych wspomnień...

XV Konferencja pt. Psychoza i ciało.
8 września 2018 r.

  • RICCARDO LOMBARDI: Osobowość psychotyczna a ciało. Kiedy analityk pracuje na pograniczu nicości.
  • LECH KALITA: Między ciałem a umysłem: jak słuchać truddnych pacjentów?
  • KATARZYNA SYNÓWKA: Psychosomatoza i funkcja przekształcająca w społeczności terapeutycznej.

Prowadzenie, dyskusja, zamknięcie konferencji: Wojciech Hańbowski.


XIV Konferencja pt. Nadzieja w psychoanalizie.
9 września 2017 r.

 • Margot Waddell, "Całe to Światło, którego nie widzimy": psychoanalityczne refleksje o naturze Nadziei.
 • Edyta Biernacka, Atak końca świata. O terrorze nie-reprezentacji.
 • Tomasz Fortuna, Notatki z obydwu stron muru. O nadziei w psychoanalizie.

Prowadzenie, dyskusja, zamknięcie konferencji: Wojciech Hańbowski.

Szczegóły na stronie konferencyjnej.

XIII Konferencja pt. Modyfikacje settingu w pracy z pacjentem z zaburzeniami osobowości.
10 września 2016 r.

 • Ewa Modzelewska – Kossowska, Setting - trzymanie czy ograniczenie?
 • Marcus Evans, Superwizja psychoanalityczna w placówkach zdrowia psychicznego.
 • Małgorzata Król i Marta Mach, Kiedy dwa umysły to zbyt mało by móc składać rozbite wnętrze. Praca w zmodyfikowanym settingu: rola i znaczenie pracy teamu terapeutycznego w ramach społeczności terapeutycznej.

Prowadzenie, dyskusja, zamknięcie konferencji: Wojciech Hańbowski.

Szczegóły na stronie konferencyjnej.

XII Konferencja pt. Dorośli - niedorośli. Wewnętrzne i systemowe uwarunkowania niedojrzałości.
5 września 2015 r.

 • Margot Waddell, Wieczny adolescent: zagadka rozwoju. Jak rozumieć tych, którzy nie chcą lub nie są w stanie dorosnąć.
 • Anna Depukat, Czy  pacjenci z głębokimi zaburzeniami osobowości tak często muszą  pozostawać w grupie „no option” dla psychiatrii? Studium przypadków  pacjentek pozostających w leczeniu oddziałów ogólnopsychiatrycznych.
 • Katarzyna Synówka i Jacek Kowaleczko, Proces rozwoju. Powodzenie i niepowodzenie w psychoterapii grupowej.

Prowadzenie, dyskusja, zamknięcie konferencji: Wojciech Hańbowski.

XI Konferencja pt. Diagnoza. I co dalej?
6 września 2014 r.

 • Dennis Flynn, Autorytet i kontenerowanie: aspekty psychoanalitycznego diagnozowania.Mariusz Furgał, Zaburzenie osobowości czy zaburzona relacja?
 • Bartosz Puk, Koszmar przyjęcia odmowy. Pozycja lekarza odmawiającego przyjęciachorego i przyjmującego odmowę pacjenta.
 • Ewa Niezgoda, Katarzyna Synówka, Diagnoza - proces nieustający.

Prowadzenie, dyskusja, zamknięcie konferencji: Wojciech Hańbowski.


X Konferencja pt. Świat wewnętrzny pacjentów schizoidalnych.
7 września 2013 r.

 • Katarzyna Lenda – Woźniak i Marta Mach, O schizoidalnym stanie umysłu – (nie)znośna lekkość bytu.

 • Tomasz Fortuna, Znosić nieznośne, czyli schizoidalny aspekt umysłu.

 • Robert Hinshelwood, Wewnętrzny świat oddziału. Schizoidalny i instytucjonalny.

 • Edyta Biernacka, A dokąd ty idziesz? O terrorze nie-reprezentacji.


Prowadzenie, dyskusja i zamknięcie konferencji: Wojciech Hańbowski.


IX Konferencja pt. Rozwój procesu symbolizacji
15 września 2012 r.


 • Ewa Niezgoda, Podsumowanie dekady pracy Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic.

 • Anna Posiewnik, Od konkretu do symbolu. Proces naprawy obiektu przez symbolizację.

 • Brian Martindale, Afekt, tworzenie symbolu a interwencje psychoanalityczne.

 • Bartosz Puk, Apetyt na destrukcyjność.


Prowadzenie, dyskusja i zamknięcie konferencji: Wojciech Hańbowski.


VIII Konferencja pt. Nadużycie i deprywacja.
10 września 2011 r.


 • Agnieszka Leźnicka – Łoś, Ameryka jako obiekt przeniesienia u pacjenta narcystycznego. Uwagi o nadużyciu wynikającym z poczucia krzywdy.

 • Judith Jackson, Pobłażliwość, ukryta deprywacja (Indulgence – the hidden deprivation).

 • Edyta Biernacka, Zapomniane ciało. Kobiece opracowanie traumy.


Prowadzenie, dyskusja i zamknięcie konferencji: Wojciech Hańbowski.


VII Konferencja pt. Perwersje 2 - Przemoc
25 września 2010 r.

 • Ewa Fiust, Marcin Kijas, Droga samuraja? Perwersyjne sposoby odzyskiwa-nia poczucia siły i godności – opis przypadku.

 • Ronald Doctor, Historia morderstwa (The History of Murder).

 • David Morgan, Błędne koło – system przekonań paranoidalnych u przemocowych pacjentów (The vicious circle – paranoid belief systems in violent patients).


Prowadzenie, dyskusja i zamknięcie konferencji: Wojciech Hańbowski.


VI Konferencja pt. Perwersje
6 czerwca 2009 r.


 • Agnieszka Myśliwiec – Ferduła, Widzieć – nie widzieć. Przykłady psychicznej korupcji. Prezentacja kliniczna.

 • Ewa Niezgoda, Katarzyna Lenda – Woźniak, Perwersje, jako choroba zakaźna w społeczności szpitala – opis przypadku.

 • David Morgan, Wewnętrzna para a kompleks Edypa w rozwoju identyfikacji seksualnej oraz seksualnej perwersji. (The internal couple and the Oedipus complex in the development of sexual identity and sexual perversion.)

 • Tomasz Fortuna, Kiedy pojęcia wymykają się swoim znaczeniom – kilka słów o perwersji w relacji terapeutycznej.


Dyskusja i zamknięcie konferencji – prowadzenie: Bartosz Puk.


V Konferencja pt. Współpraca w zespole w leczeniu zaburzeń osobowości.
27 września 2008 r.


 • Referat zespołu pielęgniarskiego OLZO, pt. Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości jako przykład usamodzielnienia pielęgniarstwa psychospołecznego.

 • Anna Bieniek, Ciemna strona księżyca - odmienne oblicze pacjentów prezentowane wieczorem zespołowi pielęgniarskiemu w całodobowym oddziale terapeutycznym. Próba rozumienia zjawiska.

 • Wilhelm Skogstad, Różne perspektywy. Współpraca w leczeniu pacjentów z poważnymi zaburzeniami osobowości. (Coming from different angles – Working together around personality disordered patients).


Prowadzenie, dyskusja i zamknięcie konferencji: Wojciech Hańbowski.


IV Konferencja pt. Natura zmiany w psychoterapii psychoanalitycznej
29 września 2007 r.


 • Neville Symington, Zmiana generowana poprzez kontakt między ludźmi (Change generated by person to person contact).

 • Władysław Banaś, Niektóre warunki powodzenia procesu reparacji.

 • Iwona Nidecka-Bator, Wpływ wglądu na zmianę w procesie psychoterapii psychoanalitycznej.


Prowadzenie, dyskusja i zamknięcie konferencji: dr Jan Malewski.

III Konferencja pt. Lęk przed zmianą - jego przejawy w społeczności terapeutycznej.
3 czerwca 2006 r.


 • Andrzej Cechnicki, Anna Bielańska, Aneta Kalisz, Łukasz Cichocki, Społeczność terapeutyczna w leczeniu osób chorych na schizofrenię.
 • Prezentacja społeczności terapeutycznej Środowiskowego Domu Samopomocy „Vita” z Krakowa, Osiedle Młodości 8.

 • Piotr Biernacki, Bartosz Puk, Czy rzeczywistość jest potrzebna do zdrowia? Lęk przed zmianą w społeczności terapeutycznej.

 • Prezentacja społeczności terapeutycznej z Ośrodka Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka” w Gliwicach.

 • Robert Hinshelwood, Instytucjonalizacja anty – instytucji: dlaczego współpraca pomiędzy zespołem leczącym a pacjentami jest tak trudna. (Instituting the anti-institution: Why co-operation between staff and patients is so difficult)

 • Prezentacja społeczności terapeutycznej Oddziału VI B Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie.

Prowadzenie, dyskusja i zamknięcie konferencji: dr Jan Malewski.


II Konferencja pt. Kreatywność i destrukcyjność w zaburzeniach osobowości
14 maja 2005 r.


 • Katarzyna Synówka, Marcin Rozum, Przypadek pana R w Krakowie.

 • Katarzyna Kwiatkowska, Przypadek pana R w Szczecinie.

 • Dorota Stolarska, Alicja Stojek, Specyfika kreatywności i destrukcyjności u pacjentów leczonych w psychoterapii grupowej ambulatoryjnej długoterminowej.

 • Krzysztof Walczewski i Paweł Smyk, oraz Bartosz Puk i Edyta Biernacka, Kreatywność i destrukcyjność w dekompensacji psychotycznej.


Dyskusja i podsumowanie: prowadzący Wojciech Hańbowski i Ewa Niezgoda.


Konferencja prezentująca działalność Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości
28 maja 2004 r.


 • Bartosz Puk, Prezentacja Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości.

 • Pielęgniarka oddziałowa Halina Ożóg, Od oddziału psychiatrycznego do psychoterapeutycznego. Doświadczenia zespołu pielęgniarskiego.

 • Piotr Biernacki, Społeczność: konflikt i pojednanie. Reparacja w relacjach społecznych pacjentów.

 • Edyta Biernacka, Władysław Banaś, Niepowodzenia w podejmowaniu terapii psychoanalitycznej.

 • Pielęgniarka Urszula Kurlit, lek. med. Tomasz Fortuna, Lęk przed porządkiem. Psychoza i konflikt w terapii psychoanalitycznej pacjenta OLZO.


Podsumowanie konferencji: dr n. med. Gustaw Sikora
Dyskusje z udziałem Państwa Elżbiety i Jana Malewskich.

   Sekretariat KSPP
   jest czynny w godzinach:
   Dane adresowe:
  30-516 Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2
   Konto bankowe Szkoły:
  56 1160 2202 0000 0003 6030 2610
   wtorki: od 18.15. do 21.15.
   Tel. 576 305 609
  
   środy: od 18.15. do 20.45.
   Ostatnia edycja strony: 10.12.2019.
Wróć do spisu treści