Letnie seminarium - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2
576 305 609
poczta@kspp.edu.pl
Przejdź do treści
Letnie Seminarium Psychoterapii Psychoanalitycznej
Letnie Seminarium przeznaczone jest dla osób zainteresowanych podjęciem szkolenia w psychoterapii psychoanalitycznej. Jego celem jest zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami teorii psychoanalitycznych. Zajęcia mają charakter dyskusji tekstów teoretycznych. Pomyślane są tak, aby zaprezentować nie tylko współczesny obraz psychoanalizy, ale także metody i sposób szkolenia Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej. Udział w zajęciach umożliwia wstępną orientację co do własnych predyspozycji i możliwości rozwoju w obrębie tej metody.
Udział w Seminarium jest obowiązkowy dla osób zainteresowanych kursami:

 • Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej,
 • Psychoterapia Psychoanalityczna w Głębokich Zaburzeniach Osobowości.

Letnie Seminarium odbędzie się w Pensjonacie „Szczebel”, w Mszanie Dolnej, przy ul. Krakowskiej 21.
Warunki pobytu są komfortowe, mamy do dyspozycji pokoje 2 osobowe z łazienkami, sale seminaryjne i duży ogród z boiskami sportowymi. Cena pobytu obejmuje siedem noclegów z całodziennym wyżywieniem. Istnieje możliwość zamówienia diety wegetariańskiej lub wegańskiej. Koszt pobytu wynosi 880 złotych.
Koszt udziału w seminarium wynosi 750 złotych. Zatem całość kosztów zamyka się w kwocie 1630 złotych.
KOMPETENCJE:
Uczestnik Letniej Szkoły:
 • buduje syntetyczny obraz metody, jaką jest psychoterapia psychoanalityczna,
 • zdobywa możliwość odnoszenia doświadczeń klinicznych do podstawowych teorii psychoanalitycznych,
 • uczy się korzystać z superwizji analitycznej na podstawie pracy z zapisem sesji (z pamięci, nie z transkrypcji nagrania), co pozwala na precyzyjną analizę komunikacji między pacjentem a terapeutą, w tym analizy przeniesienia i przeciwprzeniesienia wyrażanego podczas sporządzania zapisu sesji i prezentacji w grupie,
 • rozumie znaczenie równoległości szkolenia teoretycznego, superwizji i terapii własnej; jest w stanie podjąć świadomą decyzję o rozpoczęciu szkolenia.
Rozpoczęcie szkolenia nastąpi 1 sierpnia 2021 r. w niedzielę, o godzinie 15.00, warto więc zaplanować wcześniejszy przyjazd i zakwaterowanie, bowiem ze względów organizacyjnych ważne jest, aby zajęcia Seminarium rozpoczęły się w pełnym składzie uczestników.
Plan zajęć na niedzielę: poznanie innych uczestników szkolenia, sprawy  organizacyjne, wykład: ”Podstawowy paradygmat analityczny”, rozliczenia  finansowe. Zakończenie szkolenia nastąpi 8 sierpnia, w niedzielę o godzinie 12.00.

Oto ramowy, orientacyjny program naszej pracy począwszy od poniedziałku 2 sierpnia:
 • 9.00. - 10.00. - wykład
 • 10.30. - 12.30. - seminarium kazuistyczne,
 • 14.00. - 16.00. - seminarium teoretyczne,
 • 16.30. - 18.00. - superwizja.                               

W czwartek przewidziany jest dzień wolny.
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących programu merytorycznego lub spraw organizacyjnych, prosimy o kontakt telefoniczny, poprzez pocztę elektroniczną bądź listowny.
Całkowity koszt udziału w seminariach i pobytu wynosi 1630 zł. Zgłoszenia telefoniczne i mailowe Sekretariat Szkoły przyjmuje do dnia 30.06.2021 r.

 • Warunkiem uczestnictwa jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej oraz - w razie jej pomyślnego przebiegu - opłata kosztów pobytu w wysokości 880 zł, nie później niż do 30 czewca 2021. Wpłaty należy dokonać na konto Szkoły. Uczestnicy kursów podstawowych są zobowiązani do opłacenia kosztów pobytu do dnia 15 marca 2021.
 • Konto KSPP: 56 1160 2202 0000 0003 6030 2610.
 • Opłata kosztów pobytu jest ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w całym szkoleniu i w przypadku rezygnacji nie będzie zwracana.
 • Pozostała część (750 zł) jest płatna gotówką w momencie rozpoczęcia Seminarium.
Wróć do spisu treści