Letnie seminarium - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2
576 305 609
poczta@kspp.edu.pl
Przejdź do treści
Letnie Seminarium Psychoterapii Psychoanalitycznej
Letnie Seminarium przeznaczone jest dla osób zainteresowanych podjęciem szkolenia w psychoterapii psychoanalitycznej. Jego celem jest zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami teorii psychoanalitycznych. Zajęcia mają charakter dyskusji tekstów teoretycznych. Pomyślane są tak, aby zaprezentować nie tylko współczesny obraz psychoanalizy, ale także metody i sposób szkolenia Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej. Udział w zajęciach umożliwia wstępną orientację co do własnych predyspozycji i możliwości rozwoju w obrębie tej metody.
Udział w Seminarium jest obowiązkowy dla osób zainteresowanych kursami:

 • Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej,
 • Psychoterapia Psychoanalityczna w Głębokich Zaburzeniach Osobowości.

Letnie Seminarium odbędzie się w Pensjonacie „Leśny Dom”, w Barlinku, przy ul. Polana Lecha 1.
Warunki pobytu są komfortowe, mamy do dyspozycji pokoje 2 osobowe z łazienkami, o wysokim standardzie. Cena noclegu 80 zł, całkowity koszt pobytu płatny w dniu rozpoczęcia programu wynosi 480 zł.
Aby uniknąć problemów organizacyjnych, chcemy zwrócić uwagę, że Państwa decyzja dotycząca udziału w zajęciach Seminarium oznacza pobyt w Pensjonacie. Jest to związane z możliwością korzystania z sal wykładowych. Wybór miejsca szkolenia wynika z malowniczej, wakacyjnej okolicy (jezioro, las), pozwalającej na wypoczynek w czasie wolnym i komfortowych warunków do pracy.
KOMPETENCJE:
Uczestnik Letniej Szkoły:
 • buduje syntetyczny obraz metody, jaką jest psychoterapia psychoanalityczna,
 • zdobywa możliwość odnoszenia doświadczeń klinicznych do podstawowych teorii psychoanalitycznych,
 • uczy się korzystać z superwizji analitycznej na podstawie pracy z zapisem sesji (z pamięci, nie z transkrypcji nagrania), co pozwala na precyzyjną analizę komunikacji między pacjentem a terapeutą, w tym analizy przeniesienia i przeciwprzeniesienia wyrażanego podczas sporządzania zapisu sesji i prezentacji w grupie,
 • rozumie znaczenie równoległości szkolenia teoretycznego, superwizji i terapii własnej; jest w stanie podjąć świadomą decyzję o rozpoczęciu szkolenia.
Rozpoczęcie szkolenia nastąpi 2 sierpnia 2020 r. w niedzielę, o godzinie 15.00, warto więc zaplanować wcześniejszy przyjazd i zakwaterowanie, bowiem ze względów organizacyjnych ważne jest, aby zajęcia Seminarium rozpoczęły się w pełnym składzie uczestników.

Plan zajęć na niedzielę: poznanie innych uczestników szkolenia, sprawy  organizacyjne, wykład: ”Podstawowy paradygmat analityczny”, rozliczenia  finansowe. Zakończenie szkolenia nastąpi 8 sierpnia, w sobotę o godzinie  14.00.

Oto ramowy, orientacyjny program naszej pracy począwszy od poniedziałku 3 sierpnia:
 • 9.00. - 10.00. - wykład
 • 10.30. - 12.30. - seminarium kazuistyczne,
 • 14.00. - 16.00. - seminarium teoretyczne,
 • 16.30. - 18.00. - superwizja.                               

W czwartek zajęcia są przewidziane do 12.30. (wolne popołudnie).
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących programu merytorycznego lub spraw organizacyjnych, prosimy o kontakt telefoniczny, poprzez pocztę elektroniczną bądź listowny.
Koszt udziału w seminariach wynosi 750 zł. Zgłoszenia telefoniczne i mailowe przyjmuje Sekretariat Szkoły do dnia 30.06.2020 r.

 • Warunkiem  uczestnictwa jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej oraz - w razie jej  pomyślnego przebiegu - wpłata zaliczki w wysokości 150 zł, nie później niż do 30 czewca 2020.
 • Uczestnicy  szkoleń Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej w Krakowie, Kielcach i  w Tychach wpłacają zaliczki do dnia 30 stycznia 2020.
 • Konto KSPP: 56 1160 2202 0000 0003 6030 2610.
 • Wpłata zaliczki jest ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w całym szkoleniu i w przypadku rezygnacji nie będzie zwracana.
 • Pozostała część (600 zł) jest płatna gotówką w momencie rozpoczęcia Seminarium.
Wróć do spisu treści