Letnie seminarium - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

Przejdź do treści
Letnie Seminarium Psychoterapii Psychoanalitycznej
Seminarium przeznaczone jest dla osób zainteresowanych podjęciem szkolenia w psychoterapii psychoanalitycznej. Jego celem jest zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami teorii psychoanalitycznych. Zajęcia mają charakter dyskusji tekstów teoretycznych. Pomyślane są tak, aby zaprezentować nie tylko współczesny obraz psychoanalizy, ale także metody i sposób szkolenia Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej. Udział w zajęciach umożliwia wstępną orientację co do własnych predyspozycji i możliwości rozwoju w obrębie tej metody.
Udział w Seminarium jest obowiązkowy dla osób zainteresowanych kursami:

Letnie Seminarium odbędzie się w Pensjonacie „Leśny Dom”, w Barlinku, przy ul. Polana Lecha 1. Warunki pobytu są komfortowe, mamy do dyspozycji pokoje 2 osobowe z łazienkami, o wysokim standardzie. Cena noclegu 80 zł, całkowity koszt pobytu płatny w dniu rozpoczęcia programu wynosi 480 zł. Aby uniknąć problemów organizacyjnych, chcemy zwrócić uwagę, że Państwa decyzja dotycząca udziału w zajęciach Seminarium oznacza pobyt w Pensjonacie. Jest to związane z możliwością korzystania z sal wykładowych. Wybór miejsca szkolenia wynika z malowniczej, wakacyjnej okolicy (jezioro, las), pozwalającej na wypoczynek w czasie wolnym i komfortowych warunków do pracy.

KOMPETENCJE:
Uczestnik Letniej Szkoły:
  • buduje syntetyczny obraz metody, jaką jest psychoterapia psychoanalityczna,
  • zdobywa możliwość odnoszenia doświadczeń klinicznych do podstawowych teorii psychoanalitycznych,
  • uczy się korzystać z superwizji analitycznej na podstawie pracy z zapisem sesji (z pamięci, nie z transkrypcji nagrania), co pozwala na precyzyjną analizę komunikacji między pacjentem a terapeutą, w tym analizy przeniesienia i przeciwprzeniesienia wyrażanego podczas sporządzania zapisu sesji i prezentacji w grupie,
  • rozumie znaczenie równoległości szkolenia teoretycznego, superwizji i terapii własnej; jest w stanie podjąć świadomą decyzję o rozpoczęciu szkolenia.
Koszt udziału w seminariach wynosi 750 zł. Zgłoszenia telefoniczne i mailowe przyjmuje Sekretariat Szkoły do dnia 30.06.2020 r.

Warunkiem uczestnictwa jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej oraz - w razie jej pomyślnego przebiegu - wpłata zaliczki w wysokości 150 zł, nie później  niż do 30 czewca 2020.
Uczestnicy szkoleń Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej w Krakowie, Kielcach i w Tychach wpłacają zaliczki do dnia 30 stycznia 2020.
Konto KSPP: 56 1160 2202 0000 0003 6030 2610.
Wpłata zaliczki jest ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w  całym szkoleniu i w przypadku rezygnacji nie będzie zwracana. Pozostała część (600 zł) jest płatna gotówką w momencie rozpoczęcia Seminarium.
Rozpoczęcie szkolenia nastąpi 2 sierpnia 2020 r. w niedzielę, o godzinie 15.00, warto więc zaplanować wcześniejszy przyjazd i zakwaterowanie, bowiem ze względów organizacyjnych ważne jest, aby zajęcia Seminarium rozpoczęły się w pełnym składzie uczestników.  

Plan zajęć na niedzielę: poznanie innych uczestników szkolenia, sprawy organizacyjne, wykład: ”Podstawowy paradygmat analityczny”, rozliczenia finansowe. Zakończenie szkolenia nastąpi 8 sierpnia, w sobotę o godzinie 14.00.

Oto ramowy, orientacyjny program naszej pracy począwszy od poniedziałku 3 sierpnia:
                             9.00. - 10.00.     wykład
                            10.30. - 12.30.    seminarium kazuistyczne,
                            14.00. - 16.00.    seminarium teoretyczne,
                            16.30. - 18.00.    superwizja.                               

W czwartek zajęcia są przewidziane do 12.30. (wolne popołudnie).
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących programu merytorycznego lub spraw organizacyjnych, prosimy o kontakt telefoniczny, poprzez pocztę elektroniczną bądź listowny.
   Sekretariat KSPP
   jest czynny w godzinach:
   Dane adresowe:
  30-516 Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2
   Konto bankowe Szkoły:
  56 1160 2202 0000 0003 6030 2610
   wtorki: od 18.15. do 21.15.
   Tel. 576 305 609
  
   środy: od 18.15. do 20.45.
   Ostatnia edycja strony: 17.11.2019.
Wróć do spisu treści