Letnie seminarium - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2
576 305 609
poczta@kspp.edu.pl
Przejdź do treści
Letnie Seminarium Psychoterapii Psychoanalitycznej
Letnie Seminarium przeznaczone jest dla osób zainteresowanych podjęciem szkolenia w psychoterapii psychoanalitycznej. Jego celem jest zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami teorii psychoanalitycznych. Zajęcia mają charakter dyskusji tekstów teoretycznych. Pomyślane są tak, aby zaprezentować nie tylko współczesny obraz psychoanalizy, ale także metody i sposób szkolenia Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej. Udział w zajęciach umożliwia wstępną orientację co do własnych predyspozycji i możliwości rozwoju w obrębie tej metody.
Udział w Seminarium jest obowiązkowy dla osób zainteresowanych kursami:

 • Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej,
 • Psychoterapia Psychoanalityczna w Głębokich Zaburzeniach Osobowości.

Letnie Seminarium odbędzie się w Pensjonacie „Szczebel”, w Mszanie Dolnej, przy ul. Krakowskiej 21.
Warunki pobytu są komfortowe, mamy do dyspozycji pokoje 2 osobowe z łazienkami, sale seminaryjne i duży ogród z boiskami sportowymi. Cena pobytu obejmuje siedem noclegów z całodziennym wyżywieniem. Istnieje możliwość zamówienia diety wegetariańskiej lub wegańskiej. Koszt pobytu wynosi 1000 złotych.
Koszt udziału w seminarium wynosi 900 złotych. Zatem całość kosztów zamyka się w kwocie 1900 złotych.
KOMPETENCJE:
Uczestnik Letniej Szkoły:
 • buduje syntetyczny obraz metody, jaką jest psychoterapia psychoanalityczna,
 • zdobywa możliwość odnoszenia doświadczeń klinicznych do podstawowych teorii psychoanalitycznych,
 • uczy się korzystać z superwizji analitycznej na podstawie pracy z zapisem sesji (z pamięci, nie z transkrypcji nagrania), co pozwala na precyzyjną analizę komunikacji między pacjentem a terapeutą, w tym analizy przeniesienia i przeciwprzeniesienia wyrażanego podczas sporządzania zapisu sesji i prezentacji w grupie,
 • rozumie znaczenie równoległości szkolenia teoretycznego, superwizji i terapii własnej; jest w stanie podjąć świadomą decyzję o rozpoczęciu szkolenia.
Rozpoczęcie szkolenia nastąpi 31 lipca 2022 r. w niedzielę, o godzinie 15.00, warto więc zaplanować wcześniejszy przyjazd i zakwaterowanie, bowiem ze względów organizacyjnych ważne jest, aby zajęcia Seminarium rozpoczęły się w pełnym składzie uczestników (w przypadku dużej ilości zgłoszeń możliwe jest zorganizowanie semiarium rownież w dodatkowym terminie: od 24 do 31 lipca 2022).
Plan zajęć na niedzielę: poznanie innych uczestników szkolenia, sprawy  organizacyjne, wykład: ”Podstawowy paradygmat analityczny”, rozliczenia  finansowe. Zakończenie szkolenia nastąpi 7 sierpnia, w niedzielę o godzinie 12.00.

Oto ramowy, orientacyjny program naszej pracy począwszy od poniedziałku 1 sierpnia:
 • 9.00. - 10.00. - wykład
 • 10.30. - 12.30. - seminarium kazuistyczne,
 • 14.00. - 16.00. - seminarium teoretyczne,
 • 16.30. - 18.00. - superwizja.                               

W czwartek przewidziany jest dzień wolny.
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących programu merytorycznego lub spraw organizacyjnych, prosimy o kontakt telefoniczny, poprzez pocztę elektroniczną bądź listowny.
Całkowity koszt udziału w seminariach i pobytu wynosi 1900 zł. Zgłoszenia telefoniczne i mailowe Sekretariat Szkoły przyjmuje do dnia 30.06.2022 r.

 • Warunkiem uczestnictwa jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej oraz - w razie jej pomyślnego przebiegu - opłata kosztów pobytu w wysokości 1000 zł, do 10 dni po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej, nie później niż do 30 czerwca 2022. Wpłaty należy dokonać na konto Szkoły. Uczestnicy kursów podstawowych są zobowiązani do opłacenia kosztów pobytu do dnia 15 marca 2022.
 • Konto KSPP: 56 1160 2202 0000 0003 6030 2610.
 • Opłata kosztów pobytu jest ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w całym szkoleniu i w przypadku rezygnacji nie będzie zwracana.
 • Pozostała część (900 zł) jest płatna gotówką w momencie rozpoczęcia Seminarium.
Wróć do spisu treści