O nas - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

 Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2
Przejdź do treści
O nas
CELE SZKOŁY
Nie ma nic bardziej fascynującego od poznawania złożoności ludzkiego umysłu.
Robert Hinshelwood

Celem Szkoły jest propagowanie współczesnej, inspirujące metody leczenia, jaką jest psychoterapia psychoanalityczna. Jej aktualny obraz trafnie kreśli Margot Waddell:
„Analitycy i terapeuci stali się nie tyle wycofanymi ekspertami, ile zaangażowanymi uczestnikami, którzy poddają refleksji swe świadome i nieświadome reakcje, jawiące się nie tyle jako przeszkoda (...) ile jako nieodłączne elementy pracy. Konflikty wewnętrzne opisujemy teraz w terminach dominacji określonych aspektów self oraz dążenia jednostki do tego, by uwolnić się z zabójczego uścisku skupienia na sobie; by pozwolić sobie na szczere intymne relacje; by zyskać własny umysł i szacunek dla umysłów innych”.
(„Światy wewnętrzne”).

Podstawy teoretyczne naszej pracy stanowią współczesne opracowania teorii relacji z obiektem, koncepcje Wilfreda Biona oraz ujmowanie relacji terapeutycznej w oparciu o teorię pola.
Udział w szkoleniu oferuje poznanie ciekawego sposobu pracy, umożliwiającego profesjonalne wykonywanie swojego zawodu i stały rozwój.
Nasi absolwenci uzyskują możliwość wykonywania wolnego zawodu i stabilizowania swojej praktyki prywatnej. Praca w warunkach prywatnego gabinetu daje także satysfakcję finansową.
Szkolenie prowadzone jest przez osoby wysoko cenione w swoim środowisku, efektywnie leczące pacjentów z szerokim spektrum zaburzeń.
Cele Szkoły
O naszych szkoleniach
Nasi studenci otrzymują przygotowanie, które umożliwia stosowanie psychoterapii psychoanalitycznej nie tylko w gabinetach prywatnych, ale i w leczeniu szpitalnym. Proponowane przez nas szkolenia mogą być rozwinięciem i pogłębieniem wiedzy zdobywanej podczas szkoleń psychodynamicznych. Uznajemy szkolenia psychodynamiczne za wartościowy wstęp do szkolenia w psychoterapii psychoanalitycznej. Poważnie traktowany wymóg długoterminowej terapii własnej pozwala na znacznie głębsze ujmowanie zjawisk zachodzących w relacji terapeutycznej. Jest to podstawowa różnica pomiędzy szkoleniem psychodynamicznym a psychoanalitycznym.

KSPP prowadzi jedyne w Krakowie szkolenia w zakresie psychoterapii  psychoanalitycznej. Nasze kursy, jako jedyne w Polsce, przekazują  doświadczenie kliniczne w pracy z wymagającymi hospitalizacji pacjentami z głębokimi zaburzeniami osobowości.

Od  września 2004 r. program Studium jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej. Certyfikat PTPP jest honorowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz placowki oświatowe, na równi z certyfikatami Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Zespół Szkoły
Dr Jan Malewski
Od początku istnienia KSPP (2000) do swojej śmierci w październiku 2007 r. superwizor i opiekun zespołu dydaktycznego Szkoły.
Poprzez indywidualną i grupową superwizję oraz dobór lektur inspirował rozwój i dojrzewanie programu naukowego KSPP. Uczestniczył we wszystkich Letnich Szkołach Psychoterapii Psychoanalitycznej w Zakopanem, szkoląc zespół dydaktyczny Szkoły. Wygłosił wiele wykładów prezentując współczesne kierunki w psychoanalizie. Ostatni - "Współczesne ujęcie nieświadomości w psychoanalizie i jego zastosowanie w praktyce terapeutycznej" - w  czerwcu 2007 r.
Był życzliwym i oddanym nauczycielem i serdecznym przyjacielem. Doktora Malewskiego nie ma wśród nas, ale jego idee pozostały w jego uczniach i superwizowanych przez niego pacjentach.
Zespół dydaktyczny kursu podstawowego
Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

powstała w 2000 r. Szkołę prowadzą Edyta Biernacka i Władysław Banaś.
Szkoła przekazuje współczesną, ciągle aktualizowaną wiedzę psychoanalityczną. W latach 2000 - 2007 konsultantem i superwizorem Szkoły był Jan Malewski, superwizor i analityk szkoleniowy IPA.

Celem Szkoły jest propagowanie współczesnej, inspirujące metody leczenia, jaką jest psychoterapia psychoanalityczna. Jej aktualny obraz trafnie kreśli Margot Waddell:
„Analitycy i terapeuci stali się nie tyle wycofanymi ekspertami, ile zaangażowanymi uczestnikami, którzy poddają refleksji swe świadome i nieświadome reakcje, jawiące się nie tyle jako przeszkoda (...) ile jako nieodłączne elementy pracy. Konflikty wewnętrzne opisujemy teraz w terminach dominacji określonych aspektów self oraz dążenia jednostki do tego, by uwolnić się z zabójczego uścisku skupienia na sobie; by pozwolić sobie na szczere intymne relacje; by zyskać własny umysł i szacunek dla umysłów innych”.
(„Światy wewnętrzne”).

Podstawy teoretyczne naszej pracy stanowią współczesne opracowania teorii relacji z obiektem, koncepcje Wilfreda Biona oraz ujmowanie relacji terapeutycznej w oparciu o teorię pola.
Wyjątkowym elementem oferty szkoleniowej KSPP jest możliwość podjęcia pracy terapeutycznej z pacjentami, prowadzonej pod regularną superwizją. To co wyróżnia nasze programy szkoleniowe, to doświadczenie kliniczne Zespołu Dydaktycznego w obszarze głębokich zaburzeń osobowości, związane z pracą na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie oraz stale rozwijana wymiana kliniczna z zagranicznymi psychoanalitykami.
Wróć do spisu treści