Ogólne - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

Przejdź do treści
Koło studenckie

Dla studentów medycyny i psychologii rozważających szkolenie w psychoterapii psychoanalitycznej otwarta jest oferta uczestniczenia w cotygodniowych spotkaniach Koła Studenckiego Psychoterapii Psychoanalitycznej i uczenie się podstawowych elementów kontaktu pacjent - terapeuta. Studenci spotykają się z pacjentami leczonymi w OLZOiN pod superwizją terapeuty. Jeden raz w tygodniu odbywa się wspólne spotkanie grupy z prowadzącym Koło Studenckie, mające na celu omówienie zjawisk w kontakcie z pacjentami.


Fundacja im. B. Winida na Rzecz Rozwoju Psychoterapii Psychoanalitycznej

W dniu 11 grudnia 2004 r. zainaugurowana została działalność Fundacji im. Boguchwała Winida. Cele statutowe organizacji to:

  • upowszechnienie psychoterapii psychoanalitycznej poprzez działalność szkoleniową i popularyzatorską,

  • prowadzenie badań nad psychoterapią psychoanalityczną,

  • umożliwienie dostępu do leczenia psychoterapią psychoanalityczną osobom, które z powodów materialnych nie mogą korzystać z leczenia w praktykach prywatnych,

  • wspieranie i uzupełnianie oferty leczniczej oraz bazy materialnej Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie,

  • współpraca z innymi fundacjami, towarzystwami naukowymi, ośrodkami leczenia, placówkami naukowymi.


Idea stworzenia fundacji powstała w momencie, gdy doświadczyliśmy ogromnego zapotrzebowania na profesjonalną pomoc psychoterapeutyczną dla ludzi borykających się z poważnymi zaburzeniami osobowości, a jednocześnie z niewielkimi możliwościami udzielenia takiej pomocy ze strony publicznej służby zdrowia.Wielu pacjentów nie jest w stanie korzystać z odpłatnych praktyk prywatnych, ale też nie zawsze pomoc ambulatoryjna wystarcza. Koniecznością staje się niekiedy hospitalizacja, a w naszym kraju brak jest szpitali i oddziałów specjalizujących się w leczeniu zaburzeń osobowości.

Stąd nasza decyzja, iż musimy zdobyć środki na dalsze pogłębianie wiedzy z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej, przygotowanie do pracy specjalistów – psychoterapeutów.
Bardziej szczegółowe informacje na stronie Fundacji: fundacjawinida.org

Adres do kontaktu: 30-516 Kraków, ul. Śliska 16/2.

   Sekretariat KSPP
   jest czynny w godzinach:
   Dane adresowe:
  30-516 Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2
   Konto bankowe Szkoły:
  56 1160 2202 0000 0003 6030 2610
   wtorki: od 18.15. do 21.15.
   Tel. 576 305 609
  
   środy: od 18.15. do 20.45.
   Ostatnia edycja strony: 17.11.2019.
Wróć do spisu treści