Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2
576 305 609
poczta@kspp.edu.pl
Przejdź do treści
Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej
Szkolenie z podstaw psychoterapii
adresowane jest do studentów ostatnich lat i absolwentów studiów medycznych, nauk humanistycznych i społecznych zamierzających rozpoczynać pracę psychoterapeutyczną z pacjentami.
Zajęcia te można potraktować jako wstępne i obowiązkowe dla osób nie posiadających wcześniejszych doświadczeń w tej pracy.
To 10 jednodniowych spotkań w okresie od września do czerwca oraz 7-dniowe Letnie Seminarium Psychoterapii Psychoanalitycznej w terminie od 1 do 8 sierpnia 2021. W sumie 107 godzin zegarowych.
Jednodniowy blok zajęć w weekend według harmonogramu, to pogłębienie wiedzy teoretycznej z zakresu zjawisk procesu terapeutycznego i psychologii rozwojowej, wykłady wraz z omówieniem materiału klinicznego z zakresu psychopatologii, superwizje i seminaria kazuistyczne.
Terminy w Katowicach podane są wstępnie, jest możliwość zmiany.

Oto program spotkań jednodniowych:
Wykład i seminarium: analityczna psychologia rozwojowa – 1 godz.
Wykład: podstawy relacji pomagania – 1 godz.
Warsztat pracy klinicznej – 2 godz.
Superwizja pracy klinicznej, omówienia przypadków – 1,5 godz.
Udział w Dniach Otwartych KSPP
Terminy zajęć kursów
2020
27 września
25 października
22 listopada
13 grudnia
2021
24 stycznia
28 lutego
28 marca
25 kwietnia
23 maja
20 czerwca
2020
17 października
21 listopada
12 grudnia
2021
16 stycznia
20 lutego
27 marca
24 kwietnia
8 maja
29 maja
26 czerwca
2020
26 września
24 października
21 listopada
12 grudnia
2021
23 stycznia
20 lutego
20 marca
24 kwietnia
15 maja
18 czerwca
KOMPETENCJE:
Student Kursu Podstawowego:
  • poznaje złożoność i znaczenie myśli psychoanalitycznej, nabiera zdolności krytycznego myślenia o wartości i ograniczeniach metody, jaką jest psychoterapia psychoanalityczna,
  • zdobywa bazową wiedzę o rozwoju psychospołecznym człowieka od okresu prenatalnego do dorosłości,
  • uczy się opisywać charakterystyczne cechy relacji pacjent – terapeuta, różnicować ten rodzaj kontaktu od innych form wsparcia (umie wskazać, co jest relacją terapeutyczną, a co nią nie jest),
  • poznaje podstawowe zasady settingu analitycznego,
  • uczy się korzystać z superwizji analitycznej na podstawie pracy z zapisem sesji (z pamięci, nie z transkrypcji nagrania), co pozwala na precyzyjną analizę komunikacji między pacjentem a terapeutą, w tym analizy przeniesienia i przeciwprzeniesienia wyrażanego podczas sporządzania zapisu sesji i prezentacji w grupie.
Zgłoszenia telefoniczne przyjmują prowadzący:
Kielce: mgr Jadwiga Koźmińska - Kiniorska, 606 623 149.
Kraków: mgr Milena Kuźdub, 608 065 771.
Tychy: mgr Anna Grzelka, 505 990 271.
Rzeszów - informacje dotyczące kursu
w roku akademickim 2021/2022:
mgr Arletta Kubicka, 600 288 057
mgr Krzysztof Jarosz, 739 018 741.
  • Koszt tego roku szkolenia wynosi 3 300 zł, tj. 10 x 250 zł zajęcia weekendowe plus 750 zł trening wakacyjny, oraz 50 zł za udział w Dniach Otwartych KSPP.
  • Do dnia 31 marca 2021 należy opłacić koszty pobytu na treningu wakacyjnym w wysokości 880 zł. Wynika to z umowy Szkoły z pensjonatem i jest związane z koniecznością rezerwacji miejsc.
Wróć do spisu treści