Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

 Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2
Przejdź do treści
Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej

Szkolenie z podstaw psychoterapii
adresowane jest do studentów ostatnich lat i absolwentów studiów medycznych, nauk humanistycznych i społecznych zamierzających rozpoczynać pracę psychoterapeutyczną z pacjentami.
Zajęcia te można potraktować jako wstępne i obowiązkowe dla osób nie posiadających wcześniejszych doświadczeń w tej pracy.
To 10 jednodniowych spotkań w okresie od września do czerwca oraz 7-dniowe Letnie Seminarium Psychoterapii Psychoanalitycznej w terminie od 28 lipca do 4 sierpnia. W sumie 107 godzin zegarowych.
Jednodniowy blok zajęć w weekend według harmonogramu, to pogłębienie wiedzy teoretycznej z zakresu zjawisk procesu terapeutycznego i psychologii rozwojowej, wykłady wraz z omówieniem materiału klinicznego z zakresu psychopatologii, superwizje i seminaria kazuistyczne. Dopuszczalne są maksymalnie dwie nieobecności.

Oto program spotkań jednodniowych:
Wykład i seminarium: analityczna psychologia rozwojowa – 1 godz.
Wykład: podstawy relacji pomagania – 1 godz.
Warsztat pracy klinicznej – 2 godz.
Superwizja pracy klinicznej, omówienia przypadków – 1,5 godz.
Udział w Dniach Otwartych KSPP

Nasze szkolenia są zgodne ze standardami zmiany w Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego ze stycznia 2024 oraz z projektem Ustawy o zawodzie psychoterapeuty, przygotowywanym przez Grupę Roboczą.

Całość szkolenia w psychoterapii psychoanalitycznej trwa od czterech do ośmiu lat, w zależności od etapu, z jakiego kandydat rozpoczyna szkolenie.
Zgodnie z aktualnie obwiązującymi regulacjami, pracę kliniczną z pacjentami można podejmować nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego roku szkolenia teoretycznego. Oznacza to, że osoby, które zaczynają nasze szkolenia od kursu Podstaw, nie mając wcześniej co najmniej dwuletniego szkolenia w psychoterapii, mogą rozpocząć pracę kliniczną najwcześniej po pierwszym roku Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej. Odbywa się to po ocenie kandydata dokonanej przez zespół dydaktyczny i w porozumieniu z opiekunem naukowym.
Przystąpienie do egzaminu certyfikacyjnego jest możliwe dopiero po wypełnieniu wszystkich warunków: równoległości szkolenia teoretycznego, superwizji i terapii własnej oraz odbyciu staży klinicznych. Po ukończeniu etapu czteroletniego Studium możliwe jest kontynuowanie szkolenia w ramach seminariów uzupełniających, aż do momentu spełnienia wszystkich kryteriów.
KOMPETENCJE:
Student Kursu Podstawowego:
  • poznaje złożoność i znaczenie myśli psychoanalitycznej, nabiera zdolności krytycznego myślenia o wartości i ograniczeniach metody, jaką jest psychoterapia psychoanalityczna,
  • zdobywa bazową wiedzę o rozwoju psychospołecznym człowieka od okresu prenatalnego do dorosłości,
  • uczy się opisywać charakterystyczne cechy relacji pacjent – terapeuta, różnicować ten rodzaj kontaktu od innych form wsparcia (umie wskazać, co jest relacją terapeutyczną, a co nią nie jest),
  • poznaje podstawowe zasady settingu analitycznego,
  • uczy się korzystać z superwizji analitycznej na podstawie pracy z zapisem sesji (z pamięci, nie z transkrypcji nagrania), co pozwala na precyzyjną analizę komunikacji między pacjentem a terapeutą, w tym analizy przeniesienia i przeciwprzeniesienia wyrażanego podczas sporządzania zapisu sesji i prezentacji w grupie.
  • Koszt tego roku szkolenia wynosi 4 500 zł, tj. 10 x 350 zł zajęcia weekendowe (3200 zł w przypadku płatności za cały rok z góry) plus 1000 zł trening wakacyjny, oraz 100 zł za udział w Dniach Otwartych KSPP. Pierwszej wpłaty należy dokonać najpóźniej 3 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.
  • Do dnia 30 kwietnia 2024 należy opłacić koszty pobytu na treningu wakacyjnym w wysokości 1350 zł. Wynika to z umowy Szkoły z pensjonatem i jest związane z koniecznością rezerwacji miejsc. Ze względu na inflację koszty pobytu mogą się zmienić i ostateczna cena będzie podana do końca lutego 2024.
  • Opłatę za udział w Letnim Seminarium, w wys. 1000 zł, należy wnieść do 20 lipca 2024.
Zgłoszenia telefoniczne przyjmują prowadzący:
Wróć do spisu treści