Informacje o przetwarzaniu danych - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

 Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2
Przejdź do treści
Informacje dotyczące przetwarzania danych

Szanowni Państwo!

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Poniżej przesyłamy informacje dotyczące Państwa praw w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych.

DANE
Dane osobowe przetwarzamy na podstawie wyrażonej zgody, udzielonej podczas subskrypcji newslettera, biorąc udział/korzystając z naszych działań (szkolenia, warsztaty, seminaria, wydarzenia otwarte, i inne). Dane subskrybentów naszego biuletynu informacyjnego (newsletter) zawierają adres email, którego podanie jest dobrowolne, ale również niezbędne do dostarczania Państwu informacji w tej formie, oraz do realizacji naszych obowiązków wynikających z działalności szkoleniowej. Dane te przetwarzane będą do czasu wycofania zgody na otrzymywanie wiadomości, którą mogą Państwo wyrazić poprzez kontakt z Sekretariatem KSPP. Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej nie wykorzystuje Państwa danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw. profilowania.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej z siedzibą przy ul. Śliskiej 16/2, 30-516 Kraków. Z osobą odpowiedzialną za administrację danych w ramach KSPP można się skontaktować przez e-mail: poczta@kspp.edu.pl

PRAWA
Macie Państwo prawo wglądu do swoich danych, możecie żądać ich poprawienia, usunięcia (chyba, że inne nadrzędne prawo stanowi inaczej), zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania. Macie prawo wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych. Macie Państwo prawo do przeniesienia swoich danych do innego administratora. W przypadku gdy uważacie Państwo, że przetwarzamy dane w sposób niewłaściwy, macie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zrealizowanie tych praw nie może być sprzeczne z obowiązkami administratora, które nakładają na nas przepisy ogólnie obowiązującego prawa lub niemożliwość wykonania celu, dla którego dane te są przetwarzane.

CZAS PRZETRZYMYWANIA DANYCH
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, na które wyraziliście Państwo zgodę, a po tym czasie będą przechowywane w minimalnej, archiwalnej formie tak długo, jak przewiduje prawo.

PRZETWARZANIE DANYCH
Państwa dane nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim, poza tymi, które są do tego uprawnione z mocy prawa lub świadczą w imieniu Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej usługi na podstawie umów, które gwarantują bezpieczeństwo Państwa danych. Nie mogą one z nich korzystać poza zakresem realizowania usług dla Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Dane pozyskane za Państwa zgodą np. poprzez listy obecności itd. są przechowywane w zabezpieczonej formie papierowej i/lub elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dokładamy wszelkich starań by Państwa Dane były bezpieczne.

Z poważaniem,
Zespół Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej
Wróć do spisu treści