Seminarium Lecha Kality - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

Przejdź do treści
SEMINARIUM LECHA KALITY:
Budowanie podstaw zwartej osobowości: metoda pracy z trudnymi pacjentami.
Seminarium jest skierowane do psychoterapeutów pracujących z osobami, w których zaburzeniach silnie zaznacza się psychotyczny obszar umysłu (pacjenci po epizodach psychozy, cierpiący na choroby psychotyczne, z diagnozami borderline, a także pacjenci funkcjonujący w określonych obszarach w sposób psychotyczny, np. doświadczający stanów depersonalizacji i rozluźnienia kontaktu z rzeczywistością).
 
Zajęcia koncentrują się na zapoznaniu uczestników z kliniczną metodą Riccardo Lombardiego - zwłaszcza na jej praktycznym zastosowaniu w pracy z pacjentami. Cykl seminariów powstał w oparciu o regularną współpracę superwizyjną prowadzącego z Riccardo Lombardim.

Podejście Lombardiego, oparte na teoriach Biona i Matte Blanco, jest wariantem pracy psychoterapeutycznej skoncentrowanym na wspieraniu tworzenia bardziej zwartej osobowości, między innymi poprzez wspomaganie pacjenta w przeżywaniu własnych emocji oraz budowanie wyraźniejszych połączeń między ciałem a umysłem. Lombardi proponuje specyficzny rodzaj kontaktu z pacjentem, odbiegający od klasycznej techniki interpretacyjnej i ścisłej koncentracji na przeniesieniu, podkreślający zaś rolę świadomości emocji oraz relacji pacjenta z sobą samym, także w wymiarze cielesnym.
 
Każde spotkanie seminaryjne składa się z trzech części: omówienia tekstów Riccardo Lombardiego, zarysowujących teoretyczne tło jego metody; przedstawienia przykładów z pracy prowadzącego seminarium, opatrzonych komentarzem Lombardiego; oraz grupowej analizy materiału przedstawianego przez uczestników seminarium z perspektywy proponowanej przez Lombardiego, czyli z akcentowaniem wątków symetrii/asymetrii, bezgranicznych przeżyć, poczucia czasu czy doznań zmysłowych. Ogólnym celem pracy jest poszerzenie możliwości pracy z tzw. "trudnymi pacjentami".
Czas trwania:
Niedziele w godzinach: od 9.30. do 16.00.

Miejsce:
Siedziba KSPP.
Terminy zajęć
2018
7 października
termin wniesienia opłaty: do 20 września
18 listopada
termin wniesienia opłaty: do 31 października
2019
13 stycznia
termin wniesienia opłaty: do 14 grudnia
10 marca
termin wniesienia opłaty: do 20 lutego
19 maja
termin wniesienia opłaty: do 30 kwietnia
Prowadzący: Lech Kalita, psycholog i psychoterapeuta, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi praktykę prywatną, realizuje projekty badawcze, tłumaczy literaturę fachową. Obszar jego szczególnych zainteresowań stanowią próby szukania skutecznych sposobów pracy z pacjentami doświadczającym głębszych trudności.
Zgłoszenia i koszty:
Spotkania seminaryjne trwają 6 godzin. Grupa ma charakter zamkniętego cyklu 5 spotkań.
Koszt udziału w całości zajęć to 2000 zł. Istnieje możliwość płatności ratalnej za każde spotkanie w wysokości 400 zł (5 spotkań x 400 zł).

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat KSPP w formie mailowej bądź telefonicznej.
Termin zgłoszeń upływa 20 września 2018 r.
Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa jest wniesienie opłaty w całości lub raty w wyznaczonym terminie.
   Sekretariat KSPP
   jest czynny w godzinach:
   Dane adresowe:
  30-516 Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2
   Konto bankowe Szkoły:
  56 1160 2202 0000 0003 6030 2610
   wtorki: od 18.15. do 21.15.
   Tel. 576 305 609
  
   środy: od 18.15. do 20.45.
   Ostatnia edycja strony: 17.11.2019.
Wróć do spisu treści