Seminarium uzupełniające - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2
576 305 609
poczta@kspp.edu.pl
Przejdź do treści
Seminarium uzupełniające
Seminaria uzupełniające przeznaczone są dla osób, które ukończyły 4 - letnie szkolenie afiliowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, ale nie udało się im w tym czasie wypełnić kryterium równoległości szkolenia. Do udziału zapraszamy także wszystkich innych absolwentów szkoleń z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej, którzy chcieliby pogłębiać swoją wiedzę.

Program zajęć obejmuje 20 godzin zegarowych (27 godzin lekcyjnych) seminariów teoretycznych oraz 20 godzin zegarowych (27 godzin lekcyjnych) seminariów klinicznych.
Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach od 13.00. do 17.30.

W roku akademickim 2019/20 cykl seminariów teoretycznych poświęcony będzie zjawiskom introjekcji i identyfkacji. Poza klasycznymi tekstami Freuda i Klein będziemy dyskutować teksty między innymi Glassera, Perelberg, Brenmann-Pick, Sohna i Sodre. Seminaria prowadzić będzie Edyta Biernacka. Seminaria kliniczne poprowadzi Władysław Banaś.

Zgłoszenia mailowe przyjmowane są na adres sekretariatu Szkoły do 30 czerwca 2019.
W przypadku osób, które nie są absolwentami KSPP będziemy prosić o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej.

Koszt szkolenia wynosi 2500 zł rocznie. Istnieje możliwość płatności ratalnej.
Terminy zajęć
2019
14 września
5 października
16 listopada
7 grudnia
2020
11 stycznia
1 lutego
7 marca
4 kwietnia
9 maja
6 czerwca
Wróć do spisu treści