Seminarium uzupełniające - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2
576 305 609
poczta@kspp.edu.pl
Przejdź do treści
Seminarium uzupełniające
Seminaria uzupełniające przeznaczone są dla osób, które ukończyły 4 - letnie szkolenie afiliowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, ale nie udało się im w tym czasie wypełnić kryterium równoległości szkolenia. Do udziału zapraszamy także wszystkich innych absolwentów szkoleń z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej, którzy chcieliby pogłębiać swoją wiedzę.

Program zajęć obejmuje 20 godzin zegarowych (27 godzin lekcyjnych) seminariów teoretycznych oraz 20 godzin zegarowych (27 godzin lekcyjnych) seminariów klinicznych.
Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach od 13.00. do 17.30.

W roku akademickim 2020/21 cykl seminariów teoretycznych poświęcony będzie złożonym stosunkom psychotycznej i niepsychotycznej osobowości. Seminaria prowadzić będzie Władysław Banaś. Seminaria kliniczne poprowadzi Edyta Biernacka.

Zgłoszenia mailowe na rok 2020/2021 przyjmowane są na adres sekretariatu Szkoły do 30 czerwca 2021.
W przypadku osób, które nie są absolwentami KSPP będziemy prosić o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej.

Koszt szkolenia wynosi 2500 zł rocznie. Istnieje możliwość płatności ratalnej.
Terminy zajęć
2020
5 września
10 października
7 listopada
5 grudnia
2021
9 stycznia
6 lutego
6 marca
10 kwietnia
8 maja
12 czerwca
Wróć do spisu treści