Seminarium uzupełniające - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2
576 305 609
poczta@kspp.edu.pl
Przejdź do treści
Seminarium uzupełniające
Seminaria uzupełniające przeznaczone są dla osób, które ukończyły 4 - letnie szkolenie afiliowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, ale nie udało się im w tym czasie wypełnić kryterium równoległości szkolenia. Do udziału zapraszamy także wszystkich innych absolwentów szkoleń z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej, którzy chcieliby pogłębiać swoją wiedzę.

Program zajęć obejmuje 20 godzin zegarowych (27 godzin lekcyjnych) seminariów teoretycznych oraz 20 godzin zegarowych (27 godzin lekcyjnych) seminariów klinicznych.
Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach od 11.30. do 16.00.

W roku akademickim 2021/22 cykl seminariów teoretycznych poświęcony będzie psychoanalitycznemu ujęciu biseksualności. Seminaria prowadzić będzie Edyta Biernacka. Seminaria kliniczne poprowadzi Władysław Banaś.

Zgłoszenia mailowe na rok 2021/2022 przyjmowane są na adres sekretariatu Szkoły do 30 czerwca 2021.
W przypadku osób, które nie są absolwentami KSPP będziemy prosić o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej.

Koszt szkolenia wynosi 3000 zł rocznie. Istnieje możliwość płatności ratalnej.
Terminy zajęć
2021
18 września
16 października
27 listopada
11 grudnia
2022
15 stycznia
12 lutego
12 marca
9 kwietnia
14 maja
11 czerwca
Wróć do spisu treści