Staże kliniczne - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

 Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2
Przejdź do treści
Staże kliniczne dla kursantów i studentów

Oferta staży klinicznych
Wyjątkowym  elementem oferty szkoleniowej KSPP jest możliwość podjęcia pracy  terapeutycznej z pacjentami, prowadzonej pod regularną superwizją.
Na  poziomie kursu Postawy Psychoterapii Psychoanalitycznej, studenci  uczestniczą w pracy Koła Studenckiego, którego spotkania odbywają się w Oddziale Leczenia Zaburzeń  Osobwości i Nerwic w Szpitalu Klinicznym im. J. Babińskiego w  Krakowie.
Udział w Kole Studenckim umożliwia kontakt z pacjentami OLZON  oraz omawianie zjawisk zachodzących w tym kontakcie.
Zaawansowani  studenci Szkoły mają możliwość prowadzenia płatnej terapii w ramach  Ambulatorium KSPP. Praca terapeutyczna studentów jest objęta bezpłatną superwizją.
Dla kursantów KSPP -
W  ramach Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic (OLZON) możliwe jest podjęcie pracy klinicznej pod stałą superwizją członków zespołu KSPP i OLZON, tzn.
  • prowadzenie pacjentów w terapii indywidualnej pod stałą superwizją na zasadzie wolontariatu,
  • uczestniczenie w zebraniach i superwizjach zespołu.

Dalsze szkolenie i praca kliniczna może obejmować prowadzenie pacjentów pod stałą superwizją w ramach Ambulatorium KSPP na zasadzie odpłatności za sesje jako honorarium dla terapeuty stażysty. Jest to oferta dla osób najbardziej zaawansowanych w szkoleniu i pracy klinicznej.
Charakter stażu jest indywidualnie ustalany w zależności od doświadczenia, możliwości czasowych i predyspozycji indywidualnych stażysty.
Dla studentów medycyny i psychologii rozważających szkolenie w psychoterapii psychoanalitycznej:
  • otwarta jest oferta uczestniczenia w cotygodniowych spotkaniach Koła Studenckiego Psychoterapii Psychoanalitycznej i uczenie się podstawowych  elementów kontaktu pacjent - terapeuta.
  • Studenci spotykają się z pacjentami leczonymi w OLZON pod superwizją terapeuty.
  • Jeden raz w tygodniu odbywa się wspólne spotkanie grupy z prowadzącym Koło Studenckie, mające na celu omówienie zjawisk w kontakcie z pacjentami.
W sprawie staży klinicznych prosimy o kontakt
z kierownikiem OLZON: lek. med. Ewą Niezgodą, tel. 126524317.

Informacje o OLZON na stronie: olzon.babinski.pl
Spotkania koła studenckiego są kontynuowane - informacje odnośnie uczestnictwa prosimy kierować na adres mailowy: tomasz.franc@gmail.com nadając tytuł korespondencji "Koło studenckie".

Wróć do spisu treści