Poczucie języka - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2
576 305 609
poczta@kspp.edu.pl
Przejdź do treści
Seminaria i wykłady
JULIA JASTRZĘBSKA
Warsztat POCZUCIE JĘZYKA
Co proponuję...
W trakcie zajęć będziemy się wspólnie zastanawiać, na czym polega „dobre pisanie” – zarówno na poziomie zdania, jak i konstrukcji całego tekstu, oraz jakie są najczęściej popełniane błędy. Będziemy o tym myśleć w  kontekście tekstów dotyczących teorii i praktyki psychoterapeutycznej. Jednak przede wszystkim zajęcia te pomyślane są jako mini-warsztat  pisania, dlatego będę prosić uczestników o przyniesienie własnych „próbek”, tak żebyśmy mogli pracować z konkretnymi tekstami, pytaniami, trudnościami. Ważna dla decyzji o uczestnictwie jest więc gotowość do pokazania na forum fragmentów swojego pisania. Zależy mi też bardzo na wcześniejszym mailowym kontakcie z uczestnikami zajęć, żebym mogła określić, przynajmniej w przybliżeniu, potrzeby, z którymi Państwo przyjdziecie, i dzięki temu na nie odpowiedzieć.

Dlaczego?
Pomysł na takie zajęcia jest efektem wielu lat pracy w Biuletynie PTPP, gdzie widzę, jakie trudności z pisaniem mają terapeuci z naszego środowiska. Jest to próba odpowiedzi na te trudności. Szczególnie że właśnie jako środowisko terapeutów psychoanalitycznych potrzebujemy móc przekazywać naszą wiedzę i unikalne doświadczenie w formie pisemnej, i sobie nawzajem, i szerokiemu ogółowi czytelników.

Dla kogo?
Jest to warsztat przeznaczony dla psychoterapeutów i jest to jedyne ograniczenie. Natomiast warto dodać, że taki warsztat najwięcej może dać  osobom, które mają motywację do pisania, czy to wewnętrzną, czy zewnętrzną. A więc zapraszam studentów, przed którymi jest jeszcze wyzwanie napisania pracy kończącej szkolenie lub certyfikacyjnej, ale także osoby, które po prostu chcą pisać.

Jak?
Spotkania będą składać się z części teoretycznej, której tematami będą konkretne cechy i wymiary tekstu, i części praktycznej, w której będziemy analizować teksty uczestników zajęć w kontekście danego tematu.
 
Tematy, które będziemy poruszali to m.in.:
- konstrukcja tekstu
- logika i komunikatywność wywodu
- łączenie teorii z praktyką kliniczną
- język i słowa - język mówiony i pisany, naukowy lub literacki i codzienny, osobisty i nieosobisty, nudny, ciekawy, szokujący, obrazowy, słuchowy, kinetyczny etc.
PS czyli na co nie będziemy mieć czasu
Oczywiście fascynujących zagadnień związanych z językiem w ogóle, z językiem w psychoanalizie, czy z językiem w gabinecie – jest bardzo wiele. W jaki sposób i na ile nasze doświadczenie jest w języku przekazywane i przekazywalne? Jak się mają mówienie i pisanie, czy w ogóle słowa i język – do myślenia? Czym właściwie jest nieświadomość – jaki tam panuje język? I jak to się ma do naszej pracy – leczenia słowami? Jak słuchamy pacjentów, jak do nich mówimy? W jaki sposób człowiek, z całą swoją zwierzęcością, umiejscowiony jest w języku?
Tymi zagadnieniami nie będziemy się zajmować, ale myślę, że namysł nad pisaniem może dać coś więcej niż przyswojenie danej umiejętności, czy uzyskanie narzędzi. Mam nadzieję, że wnikanie w materię języka może być też ciekawym doświadczeniem.
RAMY
  • Zajęcia składają się z dwóch spotkań i będą odbywały się w soboty: 22 lutego i 23 marca 2020 r.
  • Czas trwania zajęć: od 9.30. do 17.00. (przerwa obiadowa od 12.45. do 13.45.)
  • Miejsce: siedziba Szkoły,
  • Koszt udziału to 700 zł (po 350 zł za każde spotkanie),
  • Zgłoszenia przyjmuje sekretariat KSPP w formie mailowej lub telefonicznie do 31.01.2020 r.
  • Wpłata honorarium w wysokości 350 zł jest ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa.
  • Termin płatności pierwszej raty upływa 31.01.2020, zaś termin płatności za drugie spotkanie mija 28.02.2020.
Wróć do spisu treści