Katalog książek - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

 Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2
Przejdź do treści
Katalog książek Biblioteki im. Jana Malewskiego

Alvarez, A. Żywy kontakt. Psychoterapia psychoanalityczna dzieci autystycznych, z pogranicza, zaniedbanych społecznie i wykorzystywanych seksualnie.
Alvarez, A., Reid, S. (edit), Autism and Personality. Findings from the Tavistok Autism Workshop.
Amati - Mehler, J., MD,  Argentini, S., MD, Canestri, J., MD., The Babel of the Unconcious.
A
Balsam, R. M. i inni, Women's Bodies in Psychoanalysis.
Basile, R., Where the Words Stretch Out.
Bell, D., Reason and Passion. A Celebration of the Work of Hanna Segal.
Bergstein, A., Niezbadane rejony życia psychicznego.
Biernacka, E., Groth, J., Hańbowska, A., Niezgoda, E., Dlaczego leczycie tych psychopatów? 20 lat doświadczeń klinicznych OLZON.
Bion, W.R., Experienses in Groups an Other Papers.
Bion, W.R., Attention and Interpretation.
Bion, W.R., A Memoir of the Future.
Bion, W.R., Clinical Seminars and Other Works.
Bion, W.R., Brazilian Lectures. 1973 Sao Paulo, 1974 Rio de Janerio/ Sao Paulo.
Bion, W.R., Between Past and Future.
Bion, W.R., Elements of Psychoanalysis.
Bion, W.R., Transformations.
Bion, W.R., Second Thoughts: Selected Papers on Psychoanalysis.
Bion, W.R., Uwaga i interpretacja.
Bion, W.R., Elementy psychoanalizy.
Bion, W.R., Uczenie się na podstawie doświadczenia.
Bion, W.R., Seminaria kliniczne i inne prace.
Bion, W.R., Doświadczenie w grupach.
Bion, W.R., Przekształcenia.
Bion, W.R., Po namyśle.
Bleandonu, G., Wilfred Bion. His Life and Works 1897 - 1979.
Bollas, C., Znaczenie i melancholia.
Bollas, C., Wybrane eseje psychoanalityczne.
Bolognini, S., Secret Passages. The Theory and Technique of Interpsychic Relations.
Botella C., Botella, S., The Work of Psychic Figurability.
Bott Spillius, E. (edit.), Melanie Klein Today: Developments in Theory & Practice, vol.1. Mainly theory.
Bott Spillius, E. (edit.), Melanie Klein Today: Developments in Theory & Practice, vol.2. Mainly Practice.
Bott Spillius, E., Milton, J., Gravey,P., Couve, C., Steiner, D., The New Dictionary of Kleinian Thought.
Bott Spillius, E., Feldman, M. (edit.), Psychic Equilibrium and Psychic Change. Selected Papers of Betty Joseph.
Bowie, M. Lacan.
Brenman, E., Recovery of the Lost Good Object.
Britton, R., Seks, śmierć i superego. Doświadczenia w psychoanalizie.
Britton, R., Feldman, M., O'Shaughnessy, E., Kompleks Edypa dzisiaj.
Britton, R., Przekonanie i wyobrażenie. Dociekania psychoanalityczne.
Bronstein, C., Teoria Kleinowska: perspektywa współczesna.
B
Caper, R., A Mind of One's Own. A Kleinian View of Self and Object.
Casement. P., O uczeniu się od pacjenta.
Casement. P., O uczeniu się od pacjenta - ciąg dalszy.
Chsseguet-Smirgel, J., Creativity and Perversion.
Cierpiałkowska, L., Gościniak, J., Współczesna psychoanaliza. Teoria relacji z obiektem.
Cierpiałkowska, L., Turbaczewska - Brakoniecka, I., Groth, J., Seksualność i problemy seksualne z perspektywy psychodynamicznej.
Civitarese, G., The Violence of Emotions. Bion and Post-Bionian Psychoanalysis.
Cohen, M., Hahn, A. (edit), Exploring the Work of Donald Meltzer. A Festschrift.
C
De Masi, F. (edit), Herbert Rosenfeld at Work - the Italian Seminars.
De Masi, F., Podatność na psychozę. Psychoanalityczne rozważania o naturze i terapii stanu psychotycznego.
De Masi, F., Perwersja sadomasochistyczna. Zjawisko i teorie psychoanalityczne.
De Masi, F., Praca z trudnymi pacjentami. Od nerwicy do psychozy.
Dułak, K., Świerszcz, J., Przemoc i uwłasnowolnienie - wspracie psychologiczne dla osób LGBTQ.
D
Eigen, M., Damaged Bonds.
Eigen, M., Toxic Nourishment.
Eigen, M., The Psychoanalytic Mystic.
Estein, L. Ph.D., Feiner, A.H. Ph.D. (edit.), Counter-transference. The Therapist's Contribution to the Therapeutic Situation.
Etchegoyen, H.R., The Fundamentals of Psychoanalytic Techniques.
E
Feher Gurewitch, J., Tort , M., The Subject and the Self. Lacan and American Psychoanalysis.
Ferro, A., Il Lavoro clinico.
Ferro, A., Teoria e tecnica nella supervisione psicoanalitica.
Ferro, A., Seeds of Illness, Seeds of Recovery.
Ferro, A., In the Analyst's Consulting Room.
Ferro, A., Mind Works. Technique and Creativity in Psychoanalysis.
Ferro, A., Supervision in Psychoanalysis. The Sao Paolo Seminars.
Fhaner, S., Słownik psychoanalizy.
Freud, H.C., Electra vs Oedipus. The Drama of the Mother - Daughter Relationship.
Freud, S., Życie seksualne. Seksualność w etiologii nerwic. (1898)
Freud, S., Charakter a erotyka. Czynności natrętne a praktyki religijne.
Freud, S., Objaśnienie marzeń sennych.
Freud, S., Pisma psychologiczne. Dowcip i jego stosunek do nieświadomości. (1905)
Freud, S., Dwie nerwice dziecięce.
Freud, S., Pisma społeczne. Kulturowa moralność a współczesna nerwowość. (1908)
Freud, S., Wykłady ze wstępu do psychoanalizy. Nowy cykl.
Freud, S., Psychopatologia życia codziennego. Marzenia senne.
Freud, S., Kultura jako źródło cierpień.
Freud, S., Moje życie i psychoanaliza.
Freud, S., Wstęp do psychoanalizy.
Fromm, E., Kryzys psychoanalizy.
Fromm, E., Pasje Zygmunta Freuda.
F
Gabbard, G.O., Love and Hate in the Analytic Setting.
Gabbard, G.O., Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej.
Gabbard, G.O., Lester, E.P., Boundaries and Boundary Violations in Psychoanalysis.
Gill, M.M., Analysis of Transference, vol. 1. Theory and Technique.
Gill, M.M., Hoffman, I.Z., Anaysis of Transference, vol. 2. Studies of Nine Audio - Recorded Psychoanalytic Sessions.
Giovaccini, P. (edit.), Tactics and Techniques in Psychoanalytic Therapy, vol. 1.
Green, A., Psychoanalysis a Paradigm for Clinical Thinking.
Green, A., On Private Madness.
Grimal, P., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej.
Grinberg, L., Sor, D., Tabak de Biannchedi, E., New Introduction to the Work of Bion.
Grotstein, J.S., Who is the Dreamer, Who Dreams the Dream.
Grotstein, J.S., A Beam of Intense Darkness.
G
Hinshelwood, R.D., Suffering Insanity.
Hinshelwood, R.D., Countertransference and Alive Moments - Help or Hindrance.
Hinshelwood, R.D., Fortuna, T., Melanie Klein - the Basics.
H
Jones, E. (edit.), Collected Papers vol. 3 by Sigmund Freud. Case Histories.
Joseph, B. (edit.), Selected Papers of Michael Feldman. Doubt, Conviction and the Analytic Process.
J
Kalinich, L.J., Taylor, S.W. (edit.), The Dead Father. A Psychoanalytic Inquiry.
Kernberg, O., MD., Internal World and External Reality: Object Relations Theory Applied.
Klein, M. Envy and Gratitude and Other Works 1946 - 1963.
Klein, M., Phyllis Grosskurth.
Klein, M. Pisma, t. 1 - 4.
Kohon, G. (edit.), The Dead Mother. The Work of Andre Green.
Kohon, G., Bezpowrotnie utracone pewniki.
K
Lacan, J., Television: A Challenge to the Analytic Establishment.
Lacan, J., Funkcja i pole mówienia i mowy w psychoanalizie.
Langs, R., Doing Supervision and Being Supervised.
Langs, R., A Clinical Workbook for Psychotherapist.
Laplanche, J., Pontalis, J.B., Słownik psychoanalizy.
Laufer, M., Laufer M.E., Okres dojrzewania i załamanie rozwoju. Perspektywa psychoanalityczna.
Lemma, A., Under the skin. A Psychoanalytic Study of Body Modyfication.
Lemma, A., Pod skórą. Psychoanalityczne studium modyfikacji ciała.
Lemma, A., Ciało w umyśle. Rozważania o ciele w psychoanalizie i w programach telewizyjnych.
Leźnicka - Łoś, A., Podstawy terapii psychoanalitycznej.
Little, M.I. Psychotic Anxieties and Containment. A Personal Record of an Analysis with Winnicot.
Lombardi, R., Bezkształtna nieskończoność. Kliniczne rozważania nad teoriami Matte Blanco i Biona.
Lopez - Corvo, R.E., The Dictionary of the Work of W.R. Bion.
Lopez - Corvo, R.E., Self - Envy Therapy and the Divided Inner World.
Luborsky, L., Principles of Psychoanalytic Psychotherapy.
Lucas, R., The Psychotic Wavelength. A Psychoanalytic Perspectivo for Psychiatry.
L
Mahler, M.S., Pine, F., Bergman, A., The Psychological Birth of the Human Infant: Symbiosis and Individuation.
Malewski, J., Łapiński, M., Nerwice i psychoterapia.
Mancia, M., From Edipus to Dream.
Martindale, B., Supervision and It's Vicissitudes.
Mawson, C. (edit.), Bion Today.
McDougall, J., Teatry ciała. Psychoanalityczne podejście do chorób psychosomatycznych.
McDougall, J., Wiele twarzy Erosa. Psychoanalityczne badanie ludzkiej seksualności.
Meltzer, D., Dream - Life. A Re - Examination of the Psychoanalytical Theory and Technique.
Meltzer, D., The Kleinian Development, part I. Freud's Clinical Development.
Meltzer, D., Studies in Extended Metapsychology. Clinical Applications of Bion's Ideas.
Meltzer, D., Sexual States of Mind.
Meltzer, D., The Kleinian Development, part II. Richard Week-By-Week.
Meltzer, D., The Kleinian Development, part III. The Clinical Significance of the Work of Bion.
Meltzer, D., Psychoanalytic Work with Children and Adults. Meltzer in Barcelona.
Meissner, W.W., Internalization in Psychoanalysis.
Meyerowitz, R., Bell, D., Turning the Tide: The Psychoanalytic Approach of the Fitzjohn's Unit to Patients with Complex Needs.
Mills, J. (edit.), Other Banalities. Melanie Klein Revisited.
Mitchell, J. (edit.), The Selected Melanie Klein.
Mitrani, J.L., Ordinary People and Extra - Ordinary Protections.
Mocak, Sztuka i wolność.
Moore, B.E., Fine, B.D., Słownik psychoanalizy. Klasyczne pojęcia, nowe koncepcje.
Morgan, D., Ruszczynski, S. (red.), Wykłady o przemocy, perwersji i przestępczości.
Morgan, D. (red.), Nieświadomość w życiu społecznym i politycznym.
Musiał, M. (red.), Znienawidzony obiekt miłości. Psychoanalityczne studia nad depresją.
M
Ogden, T.H., Ponowne odkrywanie psychoanalizy. Myślenie i śnienie, uczenie się i zapominanie.
Ogden, T.H., Twórcze odczytania. Eseje o inspirujących tekstach analitycznych.
Ogden, T.H., Przeżywanie nieprzeżytego życia.
Ogden, T.H., Budzenie się do życia. W stronę nowej wrażliwości psychoanalitycznej.
O'Shaughnessy, E., Psychoanalityczne dociekania.
O
Perelberg, R.J. (red.), Biseksualność psychiczna. Dialog brytyjsko - francuski. Podejście psychoanalityczne.
Pereza, R.M., Deborda, K.A., Bieschke, K.J. (red.), Podręcznik poradnictwa i psychoterapii osób homoseksualnych i biseksualnych.
Perlow, M., Understanding Mental Objects.
Petrucelli, J. (edit.), Knowing, Not - Knowing, Sort - Of - Knowing.
Phillips, J., Stonebridge, L. (edit.), Reading Melanie Klein.
Piaget, J., Studia z psychologii dziecka.
Pines, D., Woman and the Unconcious Use of Her Body. A Psychoanalytical Perspective.
Pistiner de Cortinas, L., O rozwoju umysłu. Idee Biona i przekształcenia w psychoanalitycznej praktyce klinicznej.
Praca zbiorowa, Creative Bonds. Text Presented at VI International Congress od Infant Observation According to Method of Ester Bick. Kraków - Przemyśl August 28th - September 1st 2002.
P
Quinodoz, D., Growing Old: A Journey of Self - Discovery.
Quinodoz, J-M., Rozmowy z Hanną Segal. Jej wpływ na psychoanalizę.
Q
Raphael - Leff, J. (red.), Rozlane mleko. Załamanie psychiczne i doświadczenie utraty w ciąży i po porodzie. Ujęcie psychoanalityczne.
Reis, B., Grossmark, R. (edit.), Heterosexual Masculinities. Contemporary Perspectives from Psychoanalytic Gender Theory.
Reith, B., Lagerlof, S., Crick, P., Moller, M., Skale, E. (edit.), Initiating. Psychoanalysis Perspectives.
Resnik, S., The Delusional Person. Bodily Feelings in Psychosis.
Resnik, S., The Theatre of the Dream.
Rhode, E., Psychotic Metaphysics.
Rosenfeld, H., Impasse and Interpretation: Therapeutic and Anti - Therapeutic Factors in the Psychoanalytic Treatment of Psychotic, Borderline and Neurotic Patients.
Rosenfeld, H., Impas i interpretacja. Terapeutyczne i przeciwterapeutyczne czynniki w psychoanalitycznej terapii pacjentów nerwicowych, psychotycznych i borderline.
Ruszczynski, S., Johnson, S. (edit.), Psychoanalytic Psychotherapy in the Kleinian Tradition.
Ruszczynski, S. (red.), Psychoterapia par. Teoria i praktyka w Instytucie Badań nad Małżeństwem Kliniki Tavistock.
R
Sacha, M., Ginefobia w kulturze hinduskiej. Lęk przed kobietą w dyskursie antropologicznym i psychoanalitycznym.
Sandler, P.C., The Language of Bion. A Dictionary of Concepts.
Schier, K., Bez tchu i bez słowa.
Sedlak, W., Superego, ideały ego i ślepe plamki psychoanalityka. Emocjonalny rozwój klinicysty.
Segal, H., Introduction to the Work of Melanie Klein.
Segal, H., The Work of Hanna Segal. A Kleinian Approach to Clinical Practice.
Segal, H., Wprowadzenie do teorii Melanie Klein.
Segal, H., Psychoanaliza, literatura i wojna. Pisma z lat 1972 - 1995.
Segal, H., Melanie Klein.
Smadja, C., The Psychosomatic Paradox.
Sodre, I., Urojone istnienia. Psychoanalityczne rozważania o o fantazji, literaturze, marzeniach sennych i śnieniu na jawie.
Steiner, J. (edit.), Hanna Segal: Psychoanalysis, Literature and War. Papers 1972 - 1995.
Steiner, J., Psychic Retreats.
Steiner, J., Seeing and Being Seen.
Steiner, J., Psychiczny azyl.
Steiner, J. (red.), Rosenfeld po latach. Atykuły na temat jego wpływu na praktykę kliniczną.
Steiner, J., Iluzja, rozczarowanie i ironia w psychoanalizie.
Steiner, J., Widzieć i być widzianym.
Steiner, R. (edit.), Unconcious Phantasy.
Storr, A., Samotność. Powrót do jaźni.
Symington, J., Imprisoned Pain and It's Transformation.
Symington, N., Narcyzm. Nowa teoria.
Szpak, M., Rozwój symbolizacji. Wybrane perspektywy psychoanalityczne.
S
Thompson, C., Psychoanaliza: narodziny i rozwój.
Tustin, F., Bariery autystyczne u pacjentów neurotycznych.
T
Vermote, R., Czytanie Biona.
V
Waddell, M., On Adolescens - Inside Stories.
Waddell, M., Światy wewnętrzne. Psychoanaliza i rozwój osobowości.
Waddell, M., O nastolatkach. Opowieści o światach wewnętrznych.
Welldon, E.V., Matka, Madonna, dziwka. Idealizacja i poniżenie macierzyństwa.
Williams, M.H., A Trial of Faith: Horatio's Story. Hamlet in Analysis.
Williams, M.H., The Vale of Soulmaking. The Post - Kleinian Model of the Mind.
Williams, P., Invasive Objects. Minds Under Siege.
Winnicott, D.W., Zabawa a rzeczywistość.
W
Zak de Goldstein, R., And Then... Why Lacan?
Zweig, S., Freud.
Z
Wróć do spisu treści