Wydarzenia w KSPP cd. - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

 Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2
Przejdź do treści
Wydarzenia w KSPP

Wykłady i wydarzenia w roku akademickim 2011/2012
Anna Posiewnik
Wykład pt. Powrót dobrego obiektu - od szaleństwa do życia.
19 listopada 2011
Dzień Otwarty KSPP
Wojciech Hańbowski
wykład pt. Bezpieczna metoda: Psychoanaliza i Psychoterapia Psychoanalityczna.
10 marca 2012
Warsztat na temat psychoterapeutycznej opieki okołoporodowej.
Spotkanie  poprowadzą terapeutki z Gdańska, które od kilku lat realizują  nowatorski projekt w poradni ginekologicznej i na oddziale położniczym.
31 marca 2012
Piotr Augustyniak
Wykład pt. O platońskim rozumieniu Erosa.
21 kwietnia 2012
Agnieszka Myśliwiec - Ferduła
Wykład pt. Czynniki przeszkadzające w leczeniu.
23 czerwca 2012
Wykłady i wydarzenia w roku akademickim 2010/2011
Projekcja wywiadu przeprowadzonego przez  Macieja Musiała z Hanną Segal podczas jej ostatniej wizyty w Polsce.
Dyskusję po wywiadzie poprowadzi Bartosz Puk.
11 grudnia 2010
Maciej Musiał
Wykład pt. Przypadek histerii, prezentacja kliniczna.
12 lutego 2011
Prof. dr hab. Aleksy Awdiejew
Wykład pt. Trzy poziomy schematyzacji w procesie komunikacji werbalnej.
Problemy  wykładu dotyczą wypracowania przez mówiących wyidealizowanych modeli  mentalnych w procesie stałej komunikacji z otoczeniem z uwzględnieniem  własnego doświadczenia, socjalizacji oraz konwencji istniejących w  języku. Przedstawia również sposoby rozumienia tekstu w modelu gramatyki  komunikacyjnej i możliwości wykorzystania tych sposobów w praktyce  interpretacji tekstów klinicznych.
12 marca 2011
Dzień Otwarty KSPP
Danuta Sienkiewicz
Warsztat pt. Terapia psychoanalityczna w leczeniu uzależnień.
19 marca 2011
Anna Gąsiorowska - Krawczyk
Wykład pt. Kim jest szczur, którego pacjent chce zabić? - kilka refleksji o pracy w terrorze śmierci.
9 kwietnia 2011
Neville Symington
W  piątek 13 maja wykład na temat pasychoanalizy psychoz, po południu spotkanie z grupą superwizyjną.
W sobotę przed  południem seminarium dla studentów KSPP na temat narcyzmu.
13 - 14 maja 2011
Beata Maciejewska
Wykład pt. Fenomeny psychotyczne u pacjentów neurotycznych - pojęcie wewnętrznej krypty Nicolasa Abrahama i Marii Torok.
11 czerwca 2011
Wykłady i wydarzenia w roku 2010
Wojciech Hańbowski
Wykład pt. O starzeniu się mężczyzny.
26 lutego 2010
Edyta Biernacka
Wykład pt. Kilka uwag o godności i wstydzie.
16 kwietnia 2010
Tomasz Fortuna
Wykład pt. Ratunek w ciele - próba porównania zaburzeń psychosomatycznych z niektórymi przypadkami dysforii płciowej.
18 czerwca 2010
Dni Otwarte KSPP, pt. Proces formułowania interpretacji.
David Morgan, wykład pt. O nauczaniu psychoanalizy.
19 czerwca 2010
Wykłady i wydarzenia w roku 2009
Tomasz Fortuna
Wykład pt. Kilka refleksji polskiego psychoterapeuty i psychiatry w trakcie trzyletniego pobytu w Londynie.
18 kwietnia 2009
Justyna Zalewska - Klóska
Wykład pt. Trauma głodzonego dziecka. Uwagi z obserwacji niemowlęcia w warunkach naturalnych.
13 czerwca 2009
Dzień Otwarty KSPP
20 czerwca 2009
Bartosz Puk
Wykład pt. Kilka kłamstw o prawdzie.
19 grudnia 2009
Wykłady i wydarzenia w roku 2008
Olga Pilinow
Wykład pt. Rola wzroku jako obrony przed separacją u pacjentki narcystycznej.
8 marca 2008
Neville Symington
Wykład pt. Analityczne rozumienie zawiści.
21 maja 2008
Agnieszka Leźnicka - Łoś
Wykład pt. Europa Wschodnia: perspektywa wewnętrznej i zewnętrznej rzeczywistości w świetle relacji przeniesieniowej polskiego emigranta.
14 czerwca 2008
Dzień Otwarty KSPP - spotkanie absolwentów, studentów, kandydatów i sympatyków.
21 czerwca 2008
Robert Hinshelwood
Wykład pt. Procesy psychotyczne.
20 września 2008
Wykłady i wydarzenia w roku 2007
Piotr  Drozdowski
Wykład pt. Kilka uwag o trudnościach w pełnieniu funkcji konsultanta psychiatrycznego w Krakowskim Ośrodku Psychoterapii.
4 czerwca 2007
Iwona Olechowska
Wykład pt. Patologiczna organizacja obronna w aspekcie klinicznym i teoretycznym.
21 kwietnia 2007
Beata Maciejewska
Wykład pt. Poczucie winy i jego związki z żałobą.
16 czerwca 2007
Wojciech Hańbowski
Wykład pt. Niektóre sposoby niszczenia kreatywności i współpracy.
7 grudnia 2007
Wykłady i wydarzenia w roku 2006
Bartosz Puk
Wykład pt. O pamięci i konieczności zapamiętywania aby zapomnieć.
7 stycznia 2006
Jacek Budejko
Wykład pt. Interpretacja w leczeniu psychoanalitycznym.
4 marca 2006
Edyta  Biernacka
Wykład pt. A może jestem lodówką... Od równania symbolicznego do symbolizacji.
10 czerwca 2006
Beata Maciejewska
Wykład pt. Niebezpieczne związki, psychoanalityczne podejście do narcyzmu.
17 czerwca 2006
Krzysztof Srebrny
Wykład pt. Gdy superego nie kocha.
9 grudnia 2006
Wykłady i wydarzenia w roku 2005
Marek Jasiński
Wykład pt. Psychoanaliza a seksuologia.
22 stycznia 2005
Alicja Bobowska
Wykład pt. Psychoanalityczne ujęcie zaburzeń jedzenia.
9 kwietnia 2005
Marek Drwięga
Wykład pt. Funkcja ojca i kompleks Edypa w psychoanalizie J. Lacana - prezentacja połączona z obszerną dyskusją kliniczną.
27 kwietnia 2005
Wykłady i wydarzenia w roku 2004
Marek Drwięga
Wykład pt. Relacja z obiektem w teorii analitycznej.
10 stycznia 2004
Wojciech Hańbowski
Wykład pt. Psychoanaliza a psychoterapia psychoanalityczna, fakty, mity i zwyczaje
13 marca 2004
Agnieszka Myśliwiec - Ferduła
Wykład pt. Wybrane zagadnienia perwersji.
17 kwietnia 2004
Ewa Wojciechowska
Wykład pt. Interpretacja w stanach psychotycznych a interpretacja psychotyczna.
19 czerwca 2004
Letnia Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej, wykład pt. Interpretacja przeniesienia.
Seminarium dla członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
4 lipca 2004
Zbigniew Kossowski
Wykład pt. Antysemityzm - jako sytuacja zewnętrzna i wewnętrzna.
13 listopada 2004
Ewa Wojciechowska
Wykład pt. Konstelacja edypalna u pacjentki nadużytej seksualnie w dzieciństwie.
11 grudnia 2004
Wróć do spisu treści