Seminarium E. Biernackiej - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

 Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2
Przejdź do treści
CYKL SEMINARIÓW on-line:
TEORIA ANNE ALVAREZ W TERAPII PACJENTÓW Z GŁĘBOKIMI ZABURZENIAMI OSOBOWOŚCI.
Prowadząca: Edyta Biernacka
   
Howard Levine powiedział niedawno o Anne Alvarez: „Anne, jesteś międzynarodowym skarbem i wszyscy powinni zrobić wszystko, żeby Cię chronić”.
Dzięki publikacji polskiego wydania książki Alvarez Żywy kontakt, jej praca nie jest w naszym środowisku obca. Myślę jednak, że wiele z jej idei ma prawdziwie nowatorski, a przede wszystkim niezwykle użyteczny klinicznie charakter.

Chciałabym Państwu zaproponować cykl ośmiu seminariów, na których będziemy mogli lepiej zapoznać się z nimi. Podstawę stanowić będzie oczywiście Żywy kontakt, ale będziemy korzystać też z innych teksów (w tym rozdziałów drugiej książki Alvarez The Thinking Heart). W dyskusjach tekstów będę się też starała pokazać, jak myśli Alvarez wpłynęły na pracę terapeutyczną z głęboko zaburzonymi pacjentami w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie.

Seminarium przeznaczone jest dla psychoterapeutów pracujących psychoanalitycznie. Odbywać się będzie raz w miesiącu, w piątki, na platformie Zoom. Każde będzie zawierać część seminaryjną i superwizyjną.

Seminarium nie spełnia kryteriów seminarium uzupełniającego PTPP.

Prowadząca: Edyta Biernacka, psychoanalityczka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, superwizorka i terapeutka szkoleniowa w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej i Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, psychoterapeutka i superwizorka w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie, współprowadzi Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Grupa będzie liczyła maksymalnie 10 osób.

Lista uczestników jest już zamknięta.
Tematyka seminariów

  1. Poziomy procesów integracyjnych.
  2. Poziomy pracy analitycznej.
  3. Koncepcja perspektywy w pracy analitycznej.
  4. Prekursory reparacji.
  5. Znaczenie idealizacji.
  6. Problem „nowej idei”.
  7. Praca z traumą.
  8. Mechanizmy obronne versus  koncepcja przezwyciężenia.
Terminy zajęć: piątki w godz. od 17.30. do 20.45.
 2024
20 września
25 października
 2025
24 stycznia
14 lutego
14 marca
25 kwietnia
30 maja
27 czerwca
Wróć do spisu treści