Wydarzenia w KSPP cd. - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2
576 305 609
poczta@kspp.edu.pl
Przejdź do treści
Wydarzenia w KSPP
Wykłady i wydarzenia w roku akademickim 2011/2012
19 listopada 2011
Anna Posiewnik, certyfikowana psychoterapeutka PTPP.
Wykład pt. Powrót dobrego obiektu - od szaleństwa do życia.
10 marca 2012
Dzień Otwarty KSPP
Wojciech Hańbowski, wykład pt. Bezpieczna metoda: Psychoanaliza i Psychoterapia Psychoanalityczna.
31 marca 2012
Warsztat na temat psychoterapeutycznej opieki okołoporodowej.
Spotkanie poprowadzą terapeutki z Gdańska, które od kilku lat realizują nowatorski projekt w poradni ginekologicznej i na oddziale położniczym.
21 kwietnia 2012
Piotr Augustyniak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Wykład pt. O platońskim rozumieniu erosa.
23 czerwca 2012
Agnieszka Myśliwiec - Ferduła, Warszawa PTP, PTPP.
Wykład pt. Czynniki przeszkadzające w leczeniu.
Wykłady i wydarzenia w roku akademickim 2010/2011
11 grudnia 2010
Projekcja wywiadu przeprowadzonego przez Macieja Musiała z Hanną Segal podczas jej ostatniej wizyty w Polsce.
Dyskusję po wywiadzie poprowadzi Bartosz Puk.
12 lutego 2011
Maciej Musiał, psychoanalityk członek PTPP, PTPa.
Wykład pt. Przypadek histerii, prezentacja kliniczna.
12 marca 2011
Prof. dr hab. Aleksy Awdiejew (Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ).
Wykład pt. Trzy poziomy schematyzacji w procesie komunikacji werbalnej.
Problemy wykładu dotyczą wypracowania przez mówiących wyidealizowanych modeli mentalnych w procesie stałej komunikacji z otoczeniem z uwzględnieniem własnego doświadczenia, socjalizacji oraz konwencji istniejących w języku. Przedstawia również sposoby rozumienia tekstu w modelu gramatyki komunikacyjnej i możliwości wykorzystania tych sposobów w praktyce interpretacji tekstów klinicznych.
19 marca 2011
Dzień Otwarty KSPP
Danuta Sienkiewicz, terapeutka uzależnień, superwizorka, terapeutka szkoleniowa PTPP.
Warsztat pt. Terapia psychoanalityczna w leczeniu uzależnień.
9 kwietnia 2011
Anna Gąsiorowska - Krawczyk, psychoterapeutka psychoanalityczna, PTPP.
Wykład pt. Kim jest szczur, którego pacjent chce zabić? - kilka refleksji o pracy w terrorze śmierci.
13 - 14 maja 2011
Neville Symington, wizyta jednego z najwybitniejszych współczesnych analityków
W piątek 13 maja wykład na temat pasychoanalizy psychoz, po południu spotkanie z grupą superwizyjną.
W sobotę przed południem seminarium dla studentów KSPP na temat narcyzmu.
11 czerwca 2011
Beata Maciejewska, PTPP, PTPa.
Wykład pt. Fenomeny psychotyczne u pacjentów neurotycznych - pojęcie wewnętrznej krypty Nicolasa Abrahama i Marii Torok.
Wykłady i wydarzenia w roku 2010
26 lutego 2010
Wojciech Hańbowski
Wykład pt. O starzeniu się mężczyzny.
16 kwietnia 2010
Edyta Biernacka
Wykład pt. Kilka uwag o godności i wstydzie.
18 czerwca 2010
Tomasz Fortuna
Wykład pt. Ratunek w ciele - próba porównania zaburzeń psychosomatycznych z niektórymi przypadkami dysforii płciowej.
19 czerwca 2010
Dni Otwarte KSPP, pt. Proces formułowania interpretacji.
David Morgan, wykład pt. O nauczaniu psychoanalizy.
Wykłady i wydarzenia w roku 2009
18 kwietnia 2009
Tomasz Fortuna
Wykład pt. Kilka refleksji polskiego psychoterapeuty i psychiatry w trakcie trzyletniego pobytu w Londynie.
13 czerwca 2009
Justyna Zalewska - Klóska (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej i Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne).
Wykład pt. Trauma głodzonego dziecka. Uwagi z obserwacji niemowlęcia w warunkach naturalnych.
20 czerwca 2009
Dzień Otwarty KSPP
19 grudnia 2009
Bartosz Puk
Wykład pt. Kilka kłamstw o prawdzie.
Wykłady i wydarzenia w roku 2008
8 marca 2008
Olga Pilinow, Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne.
Wykład pt. Rola wzroku jako obrony przed separacją u pacjentki narcystycznej.
21 maja 2008
Neville Symington, Australijskie Towarzystwo Psychoanalityczne.
Wykład pt. Analityczne rozumienie zawiści.
14 czerwca 2008
Agnieszka Leźnicka - Łoś, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Wykład pt. Europa Wschodnia: perspektywa wewnętrznej i zewnętrznej rzeczywistości w świetle relacji przeniesieniowej polskiego emigranta.
21 czerwca 2008
Dzień Otwarty KSPP - spotkanie absolwentów, studentów, kandydatów i sympatyków.
20 września 2008
Robert Hinshelwood, Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne.
Wykład pt. Procesy psychotyczne.
Wykłady i wydarzenia w roku 2007
4 czerwca 2016
Piotr Drozdowski, Ordynator Oddziału Nerwic i Zaburzeń Osobowości Kliniki Psychiatrii Dorosłych, konsultant psychiatryczny Krakowskiego Ośrodka Psychoterapii.
Wykład pt. Kilka uwag o trudnościach w pełnieniu funkcji konsultanta psychiatrycznego w Krakowskim Ośrodku Psychoterapii.
21 kwietnia 2007
Iwona Olechowska, Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne.
Wykład pt. Patologiczna organizacja obronna w aspekcie klinicznym i teoretycznym.
16 czerwca 2007
Beata Maciejewska, PTPP.
Wykład pt. Poczucie winy i jego związki z żałobą.
7 grudnia 2007
Wojciech Hańbowski, Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne.
Wykład pt. Niektóre sposoby niszczenia kreatywności i współpracy.
Wykłady i wydarzenia w roku 2006
7 stycznia 2006
Bartosz Puk, PTPP, PTPa.
Wykład pt. O pamięci i konieczności zapamiętywania aby zapomnieć.
4 marca 2006
Jacek Budejko, PTPP, Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne.
Wykład pt. Interpretacja w leczeniu psychoanalitycznym.
10 czerwca 2006
Edyta Biernacka, PTPP, PTPa.
Wykład pt. A może jestem lodówką... Od równania symbolicznego do symbolizacji.

17 czerwca 2006
Beata Maciejewska, PTPP.
Wykład pt. Niebezpieczne związki, psychoanalityczne podejście do narcyzmu.

9 grudnia 2006
Krzysztof Srebrny, PTPP, PTPa.
Wykład pt. Gdy superego nie kocha.
Wykłady i wydarzenia w roku 2005
22 stycznia 2005
Marek Jasiński, Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne.
Wykład pt. Psychoanaliza a seksuologia.
9 kwietnia 2005
Alicja Bobowska, PTPa.
Wykład pt. Psychoanalityczne ujęcie zaburzeń jedzenia.
27 kwietnia 2005
Marek Drwięga
Wykład pt. Funkcja ojca i kompleks Edypa w psychoanalizie J. Lacana - prezentacja połączona z obszerną dyskusją kliniczną.
Wykłady i wydarzenia w roku 2004
10 stycznia 2004
Marek Drwięga
Wykład pt. Relacja z obiektem w teorii analitycznej.
13 marca 2004
Wojciech Hańbowski, Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne.
Wykład pt. Psychoanaliza a psychoterapia psychoanalityczna, fakty, mity i zwyczaje.
17 kwietnia 2004
Agnieszka Myśliwiec - Ferduła, Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne.
Wykład pt. Wybrane zagadnienia perwersji.
19 czerwca 2004
Ewa Wojciechowska, Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne.
Wykład pt. Interpretacja w stanach psychotycznych a interpretacja psychotyczna.
4 lipca 2004
Letnia Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej, wykład pt. Interpretacja przeniesienia.
Seminarium dla członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
13 listopada 2004
Zbigniew Kossowski, Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne.
Wykład pt. Antysemityzm - jako sytuacja zewnętrzna i wewnętrzna.
11 grudnia 2004
Ewa Wojciechowska, Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne.
Wykład pt. Konstelacja edypalna u pacjentki nadużytej seksualnie w dzieciństwie.
WYDARZENIA W KSPP
Wróć do spisu treści